Digitaal erfgoed houdbaar

In het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie. Zij gebruiken daarvoor tools en andere hulpmiddelen die helpen informatieverlies te voorkomen. Op die manier blijven de informatiebronnen op de lange termijn beschikbaar voor gebruikers van erfgoed.

Duurzaamheidsbeleid

Digitale informatie is erg kwetsbaar. De uitdagingen bij het duurzaam toegankelijk houden ervan zijn groot en de risico’s op informatieverlies hoog. In deze programmalijn werken organisaties samen om beleid te formuleren en helpen ze elkaar bij het toepassen ervan.

Meer over duurzaamheidsbeleid

Tools en standaarden voor duurzame toegang

Deze programmalijn concentreert zich rond het ontwikkelen van tools en standaarden voor duurzame toegang, plus het delen van kennis over het gebruik ervan. Voorbeelden van implementaties bieden daarnaast inspiratie voor de eigen praktijk.

Meer over tools en standaarden

Kennisdeling duurzame toegang

Werken aan het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie vereist een breed scala aan kennis en vaardigheden. In deze programmalijn faciliteren we het ontwikkelen en delen daarvan.

Meer over kennisdeling


‘Denken dat je het allemaal zelf kunt oplossen gaat het niet worden als we kijken naar de uitdagingen van duurzame toegang. Het is kennis delen of irrelevant worden’

Robert Gillesse
Voorzitter van de domeingroep Houdbaar bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en digital archivist bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis


Domeingroep Houdbaar

De domeingroep zorgt voor afstemming en sturing van de activiteiten binnen het domein Houdbaar. Alle sectorale knooppunten zijn er op MT-niveau vertegenwoordigd. Verder bestaat de domeingroep uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en organisaties van middelgrote en kleinere instellingen. De groep vergadert zes tot acht keer per jaar. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

De domeingroep wordt gevormd door: Arnoud Goos (Beeld & Geluid), Jeffrey van der Hoeven (Koninklijke Bibliotheek), Mirjam Pragt (Museumfederatie Friesland) en Marije Westerveen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Voorzitter is Robert Gillesse (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), e-mail robert.gillesse@iisg.nl.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar