Digitaal erfgoed houdbaar

Erfgoedorganisaties werken samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie. Zij gebruiken daarvoor tools en andere hulpmiddelen die helpen informatieverlies te voorkomen. Op die manier blijven de informatiebronnen op de lange termijn beschikbaar voor gebruikers van erfgoed.

Duurzaamheidsbeleid

Digitale informatie is erg kwetsbaar. De uitdagingen bij het duurzaam toegankelijk houden ervan zijn groot en de risico’s op informatieverlies hoog. In deze programmalijn werken organisaties samen om beleid te formuleren en helpen ze elkaar bij het toepassen ervan.

Meer over duurzaamheidsbeleid

Tools en standaarden voor duurzame toegang

Deze programmalijn concentreert zich rond het ontwikkelen van tools en standaarden voor duurzame toegang, plus het delen van kennis over het gebruik ervan. Voorbeelden van implementaties bieden daarnaast inspiratie voor de eigen praktijk.

Meer over tools en standaarden

Kennisdeling duurzame toegang

Werken aan het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie vereist een breed scala aan kennis en vaardigheden. In deze programmalijn faciliteren we het ontwikkelen en delen daarvan.

Meer over kennisdeling

Werkgroep Houdbaar

De werkgroep zorgt voor afstemming en sturing van de activiteiten binnen het domein Houdbaar. Alle sectorale knooppunten zijn er op MT-niveau vertegenwoordigd. Verder bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en organisaties van middelgrote en kleinere instellingen. De groep vergadert zes tot acht keer per jaar. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

De werkgroep bestaat uit Arnoud Goos (Beeld & Geluid), Jeffrey van der Hoeven (Koninklijke Bibliotheek), Remco van Veenendaal (Nationaal Archief), Robert Gillesse (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) en Valentijn Gilissen (DANS), Marije Westerveen (RCE). Heb je vragen over wat de werkgroep voor je kan doen? Neem contact op met de voorzitter, Arnoud Goos (Beeld en Geluid), e-mail agoos@beeldengeluid.nl.

Activiteiten

iPRES
Deskundigheidsbevordering
Houdbaar

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar

Laatste nieuws