Persistent identifiers


E

Een belangrijke stap bij het toegankelijk maken en houden van digitale collecties is het tegengaan van linkrot, oftewel het niet meer werken van een aangeklikte link. Dit doe je met een persistent identifier (PID). Daarmee blijven digitale objecten altijd op dezelfde locatie online beschikbaar.


Waarom PIDs gebruiken?

Erfgoedinstellingen geven toegang tot digitale collecties via websites. Daar kunnen gebruikers van erfgoedinformatie digitale objecten vinden, zoals afbeeldingen van schilderijen of andere voorwerpen, foto’s en informatie in de vorm van data. Met een persistent identifier (PID; ook wel duurzame identifier) is zo’n object altijd online terug te vinden. Het is een uniek identificatienummer dat op een vaste plek is geregistreerd. Dus ook als de URL of de bestandsnaam verandert, blijft het object via de PID bereikbaar.

Zo blijft een bronvermelding correct als je verwijst naar een object of naar gegevens in een onderzoek. Maar ook als de objecten door andere systemen, bijvoorbeeld themaportals, worden geïntegreerd, zorgt de PID ervoor dat de link blijft werken. Hiermee voorkom je linkrot en blijft dit erfgoed altijd zichtbaar en bruikbaar voor de eindgebruiker.

Pidwijzer.nl

Er zijn veel PID-systemen. Maar welke oplossing past het beste bij jouw erfgoedcollectie? Om voortvarend met PIDs aan de slag te kunnen, is de PID-wijzer ontwikkeld. Pidwijzer.nl is het kennisportaal over persistent identifiers in de erfgoedsector. Met behulp van deze site leer je hoe zulke unieke identificatiecodes precies werken en hoe je persistent identifiers inzet om informatie optimaal toegankelijk te houden. De PID-wijzer is ontwikkeld voor de systemen die in Nederland het meest worden gebruikt: URN:NBN, Handle System, DataCite DOI en ARK.’

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema persistent identifiers past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Standaard in collectiebeheersysteem

Digitale collecties worden nog beter bruikbaar als de informatie onderling verbonden wordt. Dat bereik je het best door je erfgoedcollectie als linked open data beschikbaar te stellen. Maar daarvoor hebben objecten wel een duurzame identifier nodig. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed trekken instellingen samen met hun softwareleveranciers op om dit te realiseren. Een persistent identifier toekennen aan een object en dit als linked data publiceren, zit nu standaard verwerkt in de meest gebruikte collectiebeheersystemen: Atlantis, TMS, Mais Flexis, Adlib/Axiell Collections en Memorix.

Tool pidwijzer.nl

Aan de hand van 25 stellingen leer je meer over belangrijke PID-onderwerpen. De PID-wijzer wijst je de weg bij het opstarten van een PID-selectietraject. Ook vind je er best practices, een stappenplan en een actueel overzicht van het gebruik van PIDs door Nederlandse erfgoed- en onderzoeksinstellingen. De PID-wijzer is in beheer bij het Nationaal Archief.

Aan de slag met de PID-wijzer

Links

Wil je meer weten?

Neem contact op met Sam Alloing (Koninklijke Bibliotheek)

Nieuws over persistent identifiers

Gerelateerde activiteiten