Webarchivering


D

De geschiedenis van vandaag wordt voor een groot deel online geschreven. Steeds meer archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen houden zich daarom bezig met het archiveren van websites, voor ze veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Maar welke keuzes maak je daarbij en hoe pak dit in de praktijk aan?


Waarom webarchivering?

Webarchivering is vastleggen van informatie op het web op een bepaald tijdstip. Vanuit de Archiefwet is het verplicht om bepaalde webinformatie te archiveren. Dit gebeurt dan vanuit een juridisch en democratisch belang. Burgers moeten bijvoorbeeld kunnen reconstrueren hoe de overheid beslissingen neemt. Daarnaast worden door diverse erfgoedinstellingen ook websites gearchiveerd vanuit een cultuurhistorische belang. Gemeentearchieven kijken daarbij bijvoorbeeld naar websites die voor hun inwoners belangrijk zijn. Beeld & Geluid focust op websites gericht op het Nederlandse av-domein. En de Koninklijke Bibliotheek, veruit het grootste Nederlandse webarchief, archiveert sinds 2007 een dwarsdoorsnede van het Nederlandse web. Al deze collecties samen kunnen zo een representatief beeld  geven van de digitale cultuur in Nederland. Een derde reden om websites te archiveren is om data voor onderzoeksmogelijkheden veilig te stellen. Bronnen blijven zo voor onderzoekers, journalisten en studenten toegankelijk en verifieerbaar.

Samen optrekken voor een Nederlandse webcollectie

Het doel van goede webarchivering is om zo te archiveren dat de informatie gemakkelijk terug te vinden is voor de gebruiker. En om een goede, representatieve Nederlandse webcollectie te krijgen waarin geen dubbele informatie zit. Maar welke keuzes maak je daarbij en hoe neem je dit relatief nieuwe collectietype op in je systeem? Om dit te bereiken is het nodig dat erfgoedinstellingen hun collectiebeleid op elkaar afstemmen en hun kennis delen. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed trekken erfgoedinstellingen samen op. Ze brengen generieke workflows en mogelijkheden in kaart voor het selecteren, binnenhalen, opslaan en ontsluiten van webarchieven. En ze spreken af wie wat archiveert, hoe je dat duurzaam kunt doen en wat het meest overzichtelijk en toegankelijk is voor de eindgebruiker.

Starten met webarchivering

Wil je starten met webarchivering? Het NDE legt in twee filmpjes uit wat webarchivering inhoudt. Je kunt ook de webinars en de presentaties van de online summerschool (juni 2020) terugkijken. Op het Kennisplatform Webarchivering van KIA staan handreikingen en stappenplannen om te starten met webarchivering. Ook kun je via het KIA-platform je vragen stellen aan vakgenoten. Het Nationaal Register Webarchieven geeft een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. Het NDE draagt zorg voor doorontwikkeling en uitbreiding van dit register.

Nationaal Register Webarchieven

Het Register Webarchieven geeft een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. Het biedt samenwerkende webarchieven de mogelijkheid om hun collecties af te stemmen op elkaar. Zo voorkomen we dat websites onnodig dubbel worden gearchiveerd, of dat er te grote hiaten ontstaan in de gezamenlijke webarchieven. Algemene gebruikers van webarchieven kunnen in het register nagaan bij welk archief ze moeten zijn voor welke website.

Bekijk het Register Webarchieven

Wil je meer weten?

Het Register Webarchieven is in beheer bij de Koninklijke Bibliotheek. Heb je vragen over het register? Neem dan contact op met Sophie Ham.

Gerelateerde activiteiten