Implementatie

Nu is het moment aangebroken om een flinke impuls te geven aan het gebruik van alle tools om digitaal erfgoed naar de gebruiker te brengen. In het netwerk gaan we extra mensen en middelen inzetten om zowel gebruik alsook deskundigheidsbevordering te stimuleren en te ondersteunen. Want met de daadwerkelijke toepassing van de tools maken we verbonden erfgoed mogelijk, en krijgt digitaal erfgoed pas echt waarde.

Gebruik van tools

Erfgoedorganisaties, leveranciers van collectie-informatiesystemen en platformen die erfgoeddata collectief toegankelijk maken krijgen ondersteuning bij het toepassen van de beschikbare tools in het netwerk. Dit gebeurt door één-op-één advies op de werkvloer, deskundigheidsbevordering en door handleidingen zoals het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties.

Verbetering kwaliteit erfgoedinformatie

Hoe vindt een gebruiker de juiste informatie die verspreid is over verschillende websites en platforms? Dit wordt mogelijk door erfgoedinformatie te verbinden over de grenzen van collecties en organisaties heen. Implementatie ondersteunt erfgoedorganisaties bij de kwaliteitsverbetering van erfgoedinformatie, wat bijdraagt aan het groeiende netwerk van verbonden erfgoed.

Effectieve financiering

Hoe beter financiers zoals overheden en fondsen weten hoe ze investeringen in digitaal erfgoed duurzaam waardevol kunnen maken, des te effectiever kunnen zij subsidies inzetten. Het netwerk betrekt deze financiers in de aanpak om gezamenlijk verbonden erfgoed in het digitale domein te realiseren.

Werkgroep Implementatie

De werkgroep Implementatie zorgt voor afstemming en sturing van alle activiteiten in het kader van de implementatie van zowel de beschikbare tools zoals het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties en de voorzieningen zoals het Termennetwerk en het Datasetregister. Deze activiteiten hebben betrekking op het daadwerkelijke gebruik van de bestaande infrastructuur in het hele netwerk. De digitale erfgoedcoaches spelen een belangrijke rol, samen met belangenorganisaties van verschillende sectoren en sectorale knooppunten.

De werkgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers namens OPEN (Mirjam Pragt van de Museumfederatie Fryslân en Marc Wingens van Erfgoed Gelderland), Reinwardt Academie (Simone Stoltz), KVAN (Merel Geerlings), Museumvereniging (Aylin Beijersbergen) en Het Nieuwe Instituut (Loïs Hutubessy). Afhankelijk van de onderwerpen en passend bij hun rol en verantwoordelijkheden, haken vertegenwoordigers van andere sectorale knooppunten en organisaties aan, en komt de werkgroep in verschillende samenstellingen bijeen. Netwerkcoördinator Implementatie is Annette Gaalman (vanuit Erfgoed Brabant).

Wil je meer weten?

Neem contact op met Annette Gaalman, netwerkcoördinator Implementatie

Netwerkbrede activiteiten

Altijd optimaal op de hoogte?