Preservation watch


P

reservation watch gaat over het monitoren van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de levensduur en duurzame toegankelijkheid van een digitaal informatieobject. In de organisatie maar ook daarbuiten. Door tijdig op die ontwikkelingen in te spelen blijft digitaal erfgoed ook in de toekomst voor iedereen duurzaam toegankelijk.


Beeld: Anton Grabolle / Better Images of AI / Classification Cupboard / CC-BY 4.0

De digitale wereld is extreem dynamisch: nieuwe bestandsformaten komen op of verdwijnen alweer, ook doen technologische vernieuwingen zoals de opslag van data in DNA hun intrede. Al deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het duurzaam toegankelijk houden van ons digitaal erfgoed. Daarom is het van belang om de ontwikkelingen in de gaten te houden – binnen en buiten de organisatie. Op die manier kunnen we tijdig reageren en het beheer en behoud van digitale informatie aanpassen, dit noemen we ‘Preservation Watch.’

Preservation Watch in het netwerk

Het is lastig én inefficiënt om als erfgoedorganisatie in je eentje alle ontwikkelingen te monitoren. Sterker nog, het is bijna onmogelijk. Preservation watch in het Netwerk Digitaal Erfgoed overstijgt het individueel belang en de mogelijkheden van de afzonderlijke organisaties. Een tiental deelnemers van verschillende instellingen voert gezamenlijk de preservation watch uit, als een aanvulling op wat erfgoedorganisaties zelf monitoren.

De deelnemers vormen samen een netwerkgroep en signaleren technologische ontwikkelingen. Het accent ligt op de thema’s die, op de behoeften in het brede erfgoedveld, als meest urgent worden ervaren:

  • bestandsformaten en preserveringstools;
  • metadatamodellen, -schema’s en -standaarden;
  • opslagtechnieken.

In de loop van 2022 is er ook een schil van freelance onderzoekers aan de slag gegaan met onderwerpen binnen de drie subgroepen. De uitkomsten van dat onderzoek en andere blogs, geschreven door de leden van de expertisegroep, zijn te raadplegen op het KIA-platform en op de kennisindex van de Preservation Watch.

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema Preservation watch past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar

 

Gerelateerde activiteiten