Preservation watch


P

reservation watch gaat over het monitoren van alle interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de levensduur en duurzame toegankelijkheid van een digitaal informatieobject. Zo blijft digitaal erfgoed ook in de toekomst voor iedereen duurzaam toegankelijk.


Presentatie Marcel Ras op de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid, november 2019. Foto: Marco de Swart

Informatieobjecten duurzaam toegankelijk houden betekent onder meer het bestrijden van de risico’s op verval en verlies van informatie. Bijvoorbeeld verouderde hard- en software waardoor je bestanden niet meer kunt raadplegen. Of de enorme toename van data waardoor waardering, selectie en het toegankelijk maken van digitale informatie steeds lastiger wordt. Om grip te houden op alle nieuwe uitdagingen stellen we duurzaamheidsbeleid vast. Hierin beschrijven we de activiteiten en procedures die er nodig zijn bij het bestrijden van risico’s.

Daarnaast is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie in de gaten te houden zodat we in staat zijn om daar op tijd op te reageren bij het beheren van digitale informatie. Dit is de functie Preservation watch. Met Preservation watch monitoren we de technische  ontwikkelingen in de eigen organisatie en daarbuiten. Maar ook volgen we wensen en eisen van gebruikersgroepen (Designated Communities) en zo veel mogelijk andere ontwikkelingen die helpen bij risicobestrijding. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het onderzoek naar ‘groene digitale duurzaamheid’: wat betekent bijvoorbeeld de energietransitie voor de uitgangspunten van duurzame toegang?

Preservation watch wordt geïmplementeerd door onder andere het Nationaal Archief, maar is bij uitstek een onderwerp waar op landelijk (en internationaal) niveau aan gewerkt moet worden. Daarom heeft het programma Houdbaar van het NDE de functie van coördinatie Preservation watch ingesteld. Deze is belegd bij Beeld & Geluid met als doel samenwerking tot stand te brengen en een gemeenschappelijk Preservation watch-netwerk in te richten.

Tamara Zwol is de coördinator Preservation watch. ‘Het is een heel breed onderwerp, dus het is fijn als het netwerk input geeft bij de invulling van een gemeenschappelijke Preservation watch.  Daarvoor werk ik samen met de Expertisegroep Voorkeursformaten van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Die expertisegroep wil ik graag nog wat uitbreiden.’

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema Preservation watch past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, domeinmanager Houdbaar.

Bekijk ook deze activiteiten