Preservation watch


P

reservation watch gaat over het monitoren van alle ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de levensduur en duurzame toegankelijkheid van een digitaal informatieobject. In de organisatie maar ook daarbuiten. Door tijdig op die ontwikkelingen in te spelen blijft digitaal erfgoed ook in de toekomst voor iedereen duurzaam toegankelijk.


Beeld: PublicDomainPictures via Pixabay

De digitale wereld is extreem dynamisch: nieuwe bestandsformaten komen op of verdwijnen alweer. Ook doen technologische vernieuwingen zoals de opslag van data in DNA hun intrede. Al deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het duurzaam toegankelijk houden van ons digitaal erfgoed.

Daarom is het van belang om de ontwikkelingen in de gaten te houden – binnen en buiten de organisatie. Op die manier kunnen we tijdig reageren en het beheer en behoud van digitale informatie aanpassen. Dit noemen we de Preservation watch-functie.

Preservation Watch in het netwerk

Het is lastig, en ook wel inefficiënt, om als erfgoedorganisatie in je eentje al die ontwikkelingen te monitoren. Sterker nog, het is bijna onmogelijk. Preservation watch overstijgt het individueel belang en de mogelijkheden van de afzonderlijke organisaties. Daarom experimenteert een tiental deelnemers in het Netwerk Digitaal Erfgoed met het gezamenlijk uitvoeren van die Preservation Watch. Het is een aanvulling op wat erfgoedorganisaties zelf al monitoren.

De deelnemers vormen samen een netwerkgroep en signaleren vooral technologische ontwikkelingen. Het accent ligt op de thema’s die, op de behoeften in het brede erfgoedveld, als meest urgent worden ervaren:

  • bestandsformaten en preserveringstools;
  • metadatamodellen, -schema’s en -standaarden;
  • opslagtechnieken.

De netwerkgroep is aan de slag gegaan om deze technologische ontwikkelingen signaleren en duiden voor het veld; dat gebeurt vooral als blogposts op het KIA-platform. Verder presenteren ze de aanpak van de overstijgende preservation watch tijdens het iPres-congres in september 2022.

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema Preservation watch past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, domeinmanager Houdbaar.

Bekijk ook deze activiteiten