Toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen onze website kan gebruiken, op welk apparaat dan ook.

Op dit moment voldoet onze website nog niet aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid. Dat betreft zowel de techniek als de content. Uiteraard willen wij dat iedereen onze website kan gebruiken, op welk apparaat dan ook. Daar werken we nu hard aan. In de huidige, vernieuwde website (sinds februari 2021) is toegankelijkheid als onderdeel meegenomen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces. Dat is de eerste stap. Daarnaast verbeteren we de toegankelijkheid van onze online documenten, zoals pdf’s. Medio maart komt de officiële Toegankelijkheidsverklaring online te staan.