Toegankelijkheid

Het Netwerk Digitaal Erfgoed streeft ernaar om de website toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief mensen die moeite hebben met lezen, visueel beperkt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Om dit te bereiken heeft onderzoeksbureau SWINK op 5 januari 2024 een onderzoek uitgevoerd naar de techniek en content van de site, met als doel de toegankelijkheid te testen. We zijn aan de slag gegaan met het oplossen van de verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen. Op dit moment heeft de website het toegankelijkheidslabel B. Kom je alsnog een toegankelijkheidsprobleem tegen? Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Netwerk Digitaal Erfgoed heeft als status toegankelijkheidslabel B.