Leren preserveren


D

Digitale duurzaamheid en de praktijk: het blijkt soms een lastige combinatie. De cursus Leren Preserveren helpt erfgoedprofessionals op weg bij het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties. Er is een online leermodule die iedereen vrij kan gebruiken. Daarnaast organiseert Opleidingsinstituut VHIC een aantal keer per jaar een driedaagse groepscursus.


Beeld: Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY 2.5 Denmark

Kennis over duurzame toegang

Leren Preserveren biedt basiskennis rondom duurzame toegang, gericht op de (beginnende) erfgoedprofessional. De nadruk ligt op het snel aanreiken van kennis en tools. Cursisten maken uitgebreid kennis met de terminologie rond het ‘digitale informatie-object’. Maar ook wet- en regelgeving en processen in de eigen organisatie op het gebied van duurzame toegang komen voorbij.

Twee cursusvormen

Op lerenpreserveren.nl kan iedereen gratis de online modules doorlopen. Deze content is verder vrij te gebruiken binnen bijvoorbeeld de eigen erfgoedorganisatie, mits vermeld wordt dat de inhoud beschikbaar is gesteld door het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Naast de online module organiseert VHIC, samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed, een driedaagse groepscursus. Deelnemers krijgen opdrachten die uitgebreid besproken worden en begeleiding van coaches. Daarnaast zijn er presentaties van experts op verschillende gebieden van duurzame toegang.

Online leeromgeving

Wil je kennismaken met duurzame toegang of je kennis bijspijkeren? Je kunt de online module van Leren Preserveren in je eigen tijd vrijblijvend doorlopen.

Start de online cursus

Voor het netwerk, door het netwerk

Leren Preserveren is binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkeld onder leiding van Het Nieuwe Instituut. Vanaf 2017 zijn er per jaar twee groepen cursisten die de cursus afronden. De drie trainingsdagen blijken niet alleen een heel geschikt middel om kennis in het netwerk uit te verspreiden, maar ook om contacten met vakgenoten te leggen en praktijkervaring uit te wisselen. VHIC pakt de komende jaren de doorontwikkeling van de online leeromgeving samen op met de mensen in netwerk.

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema Leren preserveren past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Wil je meer weten of je inschrijven voor de cursus?

Kijk op VHIC Faculty of stuur een mail.

Gerelateerde activiteiten

iPRES
Deskundigheidsbevordering
Houdbaar