Duurzaamheidsbeleid


S

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het opstellen van een helder duurzaamheidsbeleid is daarbij essentieel om lange termijn toegang en behoud van deze digitale erfgoedcollecties mogelijk te maken.


Waarom duurzaamheidsbeleid?

Dat er meer collecties digitaal beschikbaar zijn, brengt ook het risico van informatieverlies met zich mee. En zo kunnen er, als er geen maatregelen worden genomen, waardevolle digitale collecties alsnog verloren gaan. Om informatieverlies te voorkomen is het belangrijk deze maatregelen en de redenen hiervoor in beleid vast te leggen. Duurzaamheidsbeleid geeft zo richting en stelt de kaders waarbinnen een organisatie handelt. In een duurzaamheidsbeleidsplan geef je antwoorden op vragen als: Wat is het doel van je beleid en hoe past dit in je missie en visie? Welke collecties ga je precies behouden, waarom en voor wie doe je dat? En wie zijn daar allemaal bij betrokken?

Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

Om erfgoedinstellingen op weg te helpen bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid is de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Dit is de Nederlandse versie van de Catalogue of Policy Elements. De Wegwijzer helpt instellingen met het formuleren van een visie op digitale duurzaamheid aan de hand van aandachtsgebieden. Bij elk onderdeel worden zo vaak mogelijk Nederlandse voorbeelden en best practices aangehaald.

Tien aandachtsgebieden van duurzaamheidsbeleid

De wegwijzer beschrijft de tien aandachtsgebieden binnen duurzaamheidsbeleid. Ieder aandachtsgebied kent vervolgens weer een aantal concrete uitwerkingen. Op deze manier kun je als erfgoedinstelling je beleid stap-voor-stap opbouwen op een wijze die past bij de inrichting van je eigen organisatie en de digitale informatie die je in beheer hebt. De Wegwijzer Duurzaamheid schrijft daarbij geen vaste volgorde aan. Iedere instelling kan zijn eigen route samenstellen en telkens terugkeren naar de wegwijzer voor handvatten of aanvullende aandachtsgebieden.

Contact over de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

Deze wegwijzer is in beheer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Heb je vragen over de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid?

Stuur een mail naar Marije Westerveen

Gerelateerde activiteiten