Digitaal erfgoed zichtbaar

Erfgoedorganisaties werken in het programma Digitaal Erfgoed Zichtbaar samen om hun digitale dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van een brede groep gebruikers. Dat doen zij via collectieve marketing, gezamenlijk klant- en marktonderzoek en het uitwisselen van deskundigheid. Ook worden gezamenlijke online diensten ontwikkeld. Zo willen zij stimuleren dat hun digitale collecties ook echt worden gebruikt.

Collectieve marketing

Iedere erfgoedinstelling brengt zo goed mogelijk de eigen collectie onder de aandacht. Maar collecties zijn divers en de middelen om online bezoekers te trekken soms beperkt. Waarom niet samen de verhalen vertellen? Met de online campagne Geheugen van Nederland bereiken we een miljoenenpubliek. Samen maakt sterk.

Meer over collectieve marketing

Toepassen zichtbaarheid

Nederlanders blijken een enorme interesse te hebben in erfgoed. Toch worden onze digitale collecties nog niet door iedereen goed gevonden en gebruikt. Daarom doen we samen onderzoek naar het gedrag en de wensen van gebruikers. Kennis, praktische handleidingen en tools helpen om de collecties daadwerkelijk bij de gebruikers te krijgen.

Meer over toepassen zichtbaarheid

Ontwikkelen zichtbaarheid

Onze digitale dienstverlening staat nog in de kinderschoenen. Intussen komen er nieuwe technieken zoals artificiële intelligentie en linked data beschikbaar. Hoe passen we die het beste toe, zodat onze dienstverlening nog verder verbetert? En hoe kan elke instelling in het netwerk daarvan profiteren? Dat zoeken we uit in deze programmalijn.

Meer over ontwikkelen zichtbaarheid


‘Als schatkistbewaarders van ons gedigitaliseerd cultureel erfgoed stellen we iedereen in staat verhalen te vertellen, te leren, te innoveren en te creëren. Dat met verve uitdragen, daar gaan we voor in 2023’

Nienke van Schaverbeke
Werkgroepvoorzitter Zichtbaar bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en product manager bij Beeld & Geluid


Werkgroep Zichtbaar

De werkgroep zorgt voor afstemming en sturing van de activiteiten binnen het domein Zichtbaar. Alle sectorale knooppunten zijn er op managementniveau vertegenwoordigd. Verder bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en organisaties van middelgrote en kleinere instellingen. De groep komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

De werkgroep bestaat uit Sebastiaan Derks (KNAW Humanities Cluster), Ina Dijkman (Nationaal Archief), Gijs Meijer (DEN), Dirk Janse (OPEN, Erfgoed Gelderland), Maaike Napolitano (Koninklijke Bibliotheek), Dirk Houtgraaf (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Jos Taekema (Fries Museum). Voorzitter is Nienke van Schaverbeke (Beeld & Geluid), e-mail nvschaverbeke@beeldengeluid.nl.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Elisabeth Wiessner, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Zichtbaar