Digitaal erfgoed zichtbaar

Erfgoedorganisaties bundelen hun krachten om de digitale dienstverlening optimaal af te stemmen op de uiteenlopende wensen van een brede groep gebruikers, van geïnteresseerden in lokale geschiedenis tot journalisten, van makers tot wetenschappers. Dit bereiken zij door gezamenlijk online diensten te ontwikkelen, klant- en marktonderzoek te doen en kennis uit te wisselen. Hiermee kunnen zij de gebruikers een nog rijkere ervaring bieden.

Collectieve marketing

Iedere erfgoedinstelling brengt zo goed mogelijk de eigen collectie onder de aandacht. Maar collecties zijn divers en de middelen om online bezoekers te trekken soms beperkt. Waarom niet samen de verhalen vertellen? Met de online campagne Geheugen van Nederland bereiken we een miljoenenpubliek. Samen maakt sterk.

Meer over collectieve marketing

Toepassen zichtbaarheid

Nederlanders blijken een enorme interesse te hebben in erfgoed. Toch worden onze digitale collecties nog niet door iedereen goed gevonden en gebruikt. Daarom doen we samen onderzoek naar het gedrag en de wensen van gebruikers. Kennis, praktische handleidingen en tools helpen om de collecties daadwerkelijk bij de gebruikers te krijgen.

Meer over toepassen zichtbaarheid

Ontwikkelen zichtbaarheid

Onze digitale dienstverlening staat nog in de kinderschoenen. Intussen komen er nieuwe technieken zoals artificiële intelligentie en linked data beschikbaar. Hoe passen we die het beste toe, zodat onze dienstverlening nog verder verbetert? En hoe kan elke instelling in het netwerk daarvan profiteren? Dat zoeken we uit in deze programmalijn.

Meer over ontwikkelen zichtbaarheid

Werkgroep Zichtbaar

De werkgroep zorgt voor afstemming en sturing van de activiteiten binnen het domein Zichtbaar. Alle sectorale knooppunten zijn er op managementniveau vertegenwoordigd. Verder bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en organisaties van middelgrote en kleinere instellingen. De groep komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

De werkgroep bestaat uit: Ina Dijkman (Nationaal Archief), Maaike Napolitano (Koninklijke Bibliotheek), Dirk Houtgraaf (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Eline de Graaf (Het Nieuwe Instituut), Johan Oomen (Beeld & Geluid), Shannon van Muijden (Zuiderzeemuseum) en Ilse Rombout (Stadsarchief Amsterdam). Voorzitter is Sebastiaan Derks (KNAW Humanities Cluster), e-mail sebastiaan.derks@huygens.knaw.nl.

Activiteiten

Wil je meer weten?

Neem contact op met Elisabeth Wiessner, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Zichtbaar

Nieuws