Green IT: milieu-impact van digitaal erfgoed


E

rfgoedorganisaties dragen met het beheer van hun digitale erfgoed bij aan de wereldwijde belasting op het milieu. Digitale informatie staat bijvoorbeeld op servers en voor het oproepen of bijwerken van de informatie gebruiken we hardware. Deze milieubelasting brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe groot is de milieu-impact van digitaal erfgoed? En hoe kun je dit verkleinen?


Webinar 27 maart 2023: Schoon je erfgoeddata op

Met dit event start de NDE-netwerkgroep Green IT een landelijke bewustzijnscampagne op het gebied van de milieu-impact van digitaal erfgoed. Als erfgoedorganisatie krijg je praktische tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Doe mee en maak het verschil voor onze planeet.

Meld je aan

Netwerkgroep Green IT

Binnen het netwerk ontstond de wens om de milieu-impact van de digitale collecties nader te onderzoeken. Waaruit bestaat die impact precies en hoe krijg je hier inzicht in? Welke maatregelen kun je als organisatie nemen om de ecologische voetafdruk te verminderen als het gaat om het beheer, behoud en het ter beschikking stellen van digitaal erfgoed. Een speciale netwerkgroep, bestaande uit medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek (KB), Nationaal Archief en het IISG, is aan de slag gegaan met een eerste verkenning.

Eerste onderzoek en aanbevelingen

Met een casus over Delpher, het platform voor historische Nederlandse publicaties, heeft de NDE-netwerkgroep Green IT onderzocht hoe digitale collecties bijdragen aan de energiebelasting. Hierbij stond met name de CO2-uitstoot van de opslag en het gebruik van erfgoedcollecties centraal. Het onderzoek is uitgevoerd door PHI Factory in samenwerking met de KB en leden van de netwerkgroep. Uit het onderzoek volgde een rapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen zijn verwerkt in een beknopte visualisatie. Deze zogenoemde praatplaat kun je gebruiken voor presentaties of een pitch over het thema binnen je organisatie.

Ervaringen en wensen binnen het netwerk

Tijdens twee sessies in november 2021 en juni 2022 over het thema Green IT werden erfgoedprofessionals uit het netwerk gevraagd naar hun ervaringen en wensen voor verder onderzoek. Belangrijkste conclusies waren dat milieu-impact van erfgoed weliswaar nog niet bij de meeste organisaties in het beleid waren opgenomen, maar dat er al zeker wordt nagedacht over maatregelen. Het belang van Green IT is evident voor de erfgoedsector. En er is zeker behoefte aan meer informatie, meer onderzoek en het uitwisselen van ervaringen.

Hoe nu verder?

Er zijn nog veel vragen niet beantwoord als het gaat om de reductie van CO2 bij het beheer en gebruik van digitaal erfgoed. De netwerkgroep wil daarom aan de slag met de wensen voor verder onderzoek en de vervolgvragen vanuit het veld. Daar hebben we ook jouw hulp bij nodig.

Doe mee

De netwerkgroep Green IT bestaat nu uit erfgoedprofessionals van de KB, IISG en het Nationaal Archief. Maar we zijn op zoek naar meer partners in het netwerk. Heb je vragen over dit thema? Of wil je meedenken en meewerken aan de onderzoeksagenda en activiteiten van deze netwerkgroep, neem dan contact op met Tamara van Zwol, tvzwol@beeldengeluid.nl

Praatplaat CO2-impact digitaal erfgoed (download als pdf)

Activiteiten rondom het thema Green IT en digitaal erfgoed

Het netwerk sluit waar mogelijk aan bij andere evenementen die dit thema op de agenda hebben staan. Houd hiervoor de agenda en nieuwsbrief in de gaten.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Related activities