Certificering van digitale archieven


A

Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten uit de samenleving. Hun rol verandert hierdoor in die van een digitaal archief. Met een certificering voor jouw digitaal archief laat je zien dat de duurzaamheid en betrouwbaarheid ervan gewaarborgd is. Een wegwijzer en best practices bieden ondersteuning bij het behalen van zo’n certificering.


Foto: 123RF/ Björn Wylezich

Duurzaamheid en betrouwbaarheid

Gebruikers – van subsidiegevers en financiers, tot dataproducenten, depotgevers en consumenten – moeten erop kunnen vertrouwen dat beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Duurzaamheid en betrouwbaarheid, daar gaat het om. Het behalen van certificering voor jouw digitaal archief garandeert dit.

Omdat een certificeringstraject een nieuwe blik biedt op bestaande werkprocessen en documentatie, helpt het organisaties ook bij het professionaliseren van de eigen bedrijfsvoering. Het expliciet en openbaar maken van werkprocessen en het controleren, verbeteren en updaten van beleid zorgt voor stroomlijning en transparantie. Zo kan een certificeringsinstrument tegelijk gebruikt worden als checklist en handreiking bij het evalueren en verbeteren van je eigen organisatie en processen.

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema certificering van digitale archieven past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Best practices

Een certificeringstraject kost flink wat tijd en geld. Het netwerk deelt daarom zoveel mogelijk best practices van instellingen die met zo’n certificering bezig zijn. Zo kunnen andere organisaties weer gebruikmaken van die ervaringen. Sommige instellingen kiezen ervoor samen een certificeringstraject te doorlopen. Door de samenwerking binnen het erfgoedveld stimuleert het Netwerk Digitaal Erfgoed de certificering van digitale archieven en ontwikkelt het hulpmiddelen bij het certificeringstraject.

Wegwijzer Certificering en CoreTrustSeal

De Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven helpt erfgoedinstellingen met certificering van betrouwbare digitale archieven via praktische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren ervan. De informatie in de Wegwijzer Certificering is vooral gericht op CoreTrustSeal (CTS), wereldwijd de meest gebruikte standaard voor betrouwbare digitale archieven. De meeste digitale archieven in Nederland hebben bovendien alleen met deze vorm van certificering ervaring. CTS biedt een basiscertificering voor digitale archieven, gebaseerd op de CoreTrustSeal Trustworthy Data Repository Requirements. In de Wegwijzer is ook een Nederlandse vertaling van de CTS-richtlijnen en de gebruikte terminologie opgenomen.

Contact over de Wegwijzer Certificering

Deze wegwijzer is in beheer bij Data Archiving and Networked Services (DANS). Heb je vragen naar aanleiding van de Wegwijzer Certificering? Werkt een link niet, mis je bepaalde informatie of heb je tips ter uitbreiding en verbetering?

Stuur een mail naar DANS

Nieuws over certificering

Gerelateerde activiteiten