Als maker actief in Limburg? Ontdek de kracht van digitaal erfgoed in deze onderzoeksresidentie (open call)

11 maart 2024


B

en je als kunstenaar of maker actief in Limburg en ben je benieuwd naar de mogelijkheden om digitaal erfgoed toe te passen in je eigen praktijk? Dan biedt de Makers en Erfgoed (MEE-)residentie de uitgelezen mogelijkheid om hier werk van te maken.


Deze zomer krijg je vier maanden lang de ruimte en ondersteuning om het creatieve (her)gebruik van digitaal erfgoed te onderzoeken. Je wordt hierbij begeleid door erfgoedprofessionals. De zomerresidentie is een landelijke pilot van Beeld & Geluid en Netwerk Digitaal Erfgoed in samenwerking met het Limburgs Museum en Huis voor de Kunsten Limburg.

Iets voor jou? Lees dan verder en dien je voorstel in vóór 15 april 2024.

Waarom deze residentie?

Van pungel tot Pinkpop. Van Maas tot mergel. Limburg is rijk aan cultureel erfgoed. Steeds meer van dit erfgoed is ook digitaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan gescande filmrollen, scans van erfstukken en gedigitaliseerde foto’s. Het bereik van dit digitaal erfgoed stopt niet bij de muren van de instelling. Digitalisering biedt ongekende en grotendeels nog onontgonnen mogelijkheden om erfgoed op innovatieve en creatieve manieren samen te brengen, te gebruiken en nieuwe doelgroepen te bereiken.

In het landelijke Netwerk Digitaal Erfgoed en het provinciale Linked Open Limburg werken erfgoedinstellingen samen aan het verbinden van digitaal erfgoed. Linked data – een standaard om informatie aan elkaar te koppelen – is daarbij het uitgangspunt. Door digitale erfgoedcollecties met elkaar te verbinden wordt het makkelijker om nieuwe vormen van (her)gebruik te stimuleren, niet in de laatste plaats als vertrekpunt voor nieuwe uitingen en toepassingen in kunst en cultuur. Met deze open call nodigen we een maker uit deze mogelijkheden samen met erfgoedorganisaties te verkennen en op geheel eigen wijze te beproeven.

Wat houdt de residentie in?

De MEE-residentie biedt een maker de kans om te experimenteren met en te reflecteren op het werken met erfgoed, met name gedigitaliseerd audiovisueel erfgoed van Beeld & Geluid en het Limburgs Museum. De nadruk van de residentie ligt op het doen van onderzoek naar verschillende manieren van creatief (her)gebruik. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van historische radioshows met nieuw materiaal, waardoor een dialoog tussen verleden en heden ontstaat. Of neem een installatie waarin herinneringen aan gebeurtenissen worden gekoppeld aan feitelijke informatie, om zo een brug te slaan tussen ons institutionele en emotionele geheugen. Het uitproberen en inzichtelijk maken van nieuwe methodes en werkvormen staat centraal, het creëren van een eindwerk is optioneel.

De maker heeft de vrijheid om vanuit de eigen praktijk te reflecteren op deze onderwerpen. Alle disciplines zijn welkom, van film tot beeldende kunst, van fotografie tot literatuur. Tijdens de werkperiode wordt de geselecteerde maker via verschillende kennissessies en workshops geïntroduceerd in de verschillende erfgoedcollecties en systemen van de deelnemende partners, alsook in het concept van linked (open) data en auteursrecht.

Na afloop presenteert de maker zijn onderzoek op het online platform Ons Limburgs Museum, met optioneel een fysieke tentoonstelling in het Limburgs Museum en een presentatie in de Maand van digitaal erfgoed in november. De manier van presenteren wordt in overleg met de organisatie en de kunstenaar bepaald.

Wat we bieden en wat we vragen

Het honorarium voor deelname aan de MEE-residentie is 5000 euro voor vier maanden in de periode van mei tot en met augustus + 1500 euro werkbudget.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent een kunstenaar of maker die affiniteit heeft met, of geïnteresseerd is in, werken met erfgoed.
 • Je bent afkomstig uit, gevestigd in of aantoonbaar actief in de Nederlandse provincie Limburg.
 • Je bent geïnteresseerd of bereid je te verdiepen in (het erfgoed van) Limburg.
 • Je bent bereid om je te verdiepen in linked (open) data en het werken met gedigitaliseerd erfgoedmateriaal.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en in de gelegenheid om verschillende erfgoedorganisaties in Limburg te bezoeken.
 • Je gaat ermee akkoord om je werkproces, methodes en eindresultaten te presenteren gedurende en na afloop van de residentie.

Beschikbaarheid

 • Je bent beschikbaar van mei 2024 tot september 2024 voor minimaal 1,5 dag per week of een equivalent daarvan binnen de afgebakende periode.
 • Je bent beschikbaar voor de kick-off van het project op maandag 6 mei.
 • Je bent aanwezig bij 2 openbare kennissessies waarin onder andere thema’s zoals auteursrecht en linked (open) aan bod komen. (de data worden in samenspraak met de kunstenaar gekozen).

De residentie is ingestoken als een pilotproject. Bij een succesvolle residentie zal het project in 2025 verschuiven naar een andere regio waarbij ook nieuwe partners worden gezocht. Beeld & Geluid en Netwerk Digitaal Erfgoed blijven betrokken als initiatiefnemers.

Aanmelden?

Op 28 maart vindt van 14-15 uur een webinar plaats waar meer wordt verteld over de residentie en de deelnemende erfgoedinstellingen. Ook wordt een introductie gegeven op linked open data en is er ruimte voor vragen. Meld je hier aan voor het webinar.

Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 14 april 23.59 uur door te mailen naar makers@beeldengeluid.nl.

Je voorstel dient te bestaan uit:

 • Een motivatiebrief met een heldere en beknopte omschrijving van je projectvoorstel (max 2 pagina’s).
 • Een portfolio (max 5 pagina’s).
 • Een CV (max 2 pagina’s).

We ontvangen graag alles in pdf. In de aanmelding kunnen links naar video’s of websites worden opgenomen.

Beoordelingsprocedure

Uit de inzendingen selecteert de selectiecommissie 1 kunstenaar. De organisatie maakt uiterlijk op 23 april de selectie bekend. Indieners ontvangen uiterlijk 3 dagen na inzending een ontvangstbevestiging per mail.

Meer weten?

Vragen met betrekking tot de residentie kunnen worden gesteld aan Cees Martens – cmartens@beeldengeluid.nl, of tijdens het webinar op 28 maart.

Installatie ‘Haunting Futures’ van Daria Kiseleva. Foto: Rob Verkerk

Gerelateerd nieuws