Onderzoek leert: beantwoord deze vragen voordat je een crowdsourcingproject begint

27 mei 2024


O

Overweeg je om als organisatie informatie te verrijken met kennis uit erfgoedgemeenschappen of met de inzet van vrijwilligers? Crowdsourcing kan je daarbij helpen. Gebruik deze vragenlijst om een inventarisatie te maken. De vragenlijst is gebaseerd op lopend onderzoek binnen het NDE naar crowdsourcing.


Afbeelding: NDE

Meerwaarde van crowdsourcing

Steeds meer collecties zijn digitaal beschikbaar, waardoor het verzamelen en toevoegen van informatie uit erfgoedgemeenschappen relatief eenvoudig is geworden. Naast het inbrengen van unieke specialistische kennis biedt crowdsourcing erfgoedorganisaties de mogelijkheid om aan hun collecties extra metadata en informatie toe te voegen. Dit verrijkt niet alleen de collecties, maar geeft ook meerstemmige perspectieven en een grotere maatschappelijke waarde aan het erfgoed.

Deze vragenlijst gaat vooraf aan een crowdsourcingproject

 • Wat is je beschikbare tijd?

  • Hoe groot is het project? Betreft het een klein project met slechts enkele gegevens die gedigitaliseerd moeten worden, of is het een groot project met uitgebreide dataverwerking?
  • Hoeveel tijd kan je organisatie aan dit project besteden? Kan iemand er elke dag aan werken of slechts enkele uren per week?
  • Wat is de looptijd van het project? Dient het binnen enkele maanden afgerond te zijn, of is er flexibiliteit om het project over een periode van een jaar of langer uit te voeren?
 • Wat zijn je beschikbare middelen?

  • Wat is het beschikbare budget van je organisatie voor dit project? Is er incidenteel budget beschikbaar, of is er structurele financiering en zo ja, wat is het bedrag?
 • Wat is je beschikbare kennis?

  • Welke informatie wil je ophalen? Wil je als organisatie slechts enkele gegevens digitaliseren om de vindbaarheid te verbeteren, of streef je naar volledigheid, zoals het digitaliseren van alle beschikbare teksten?
  • Beschikt je organisatie over voldoende interne technische expertise? Is er iemand binnen je organisatie die handig is met software en in staat is om een werkomgeving op te zetten voor vrijwilligers, of moet dit worden uitbesteed?
  • Wat zijn de plannen voor de verzamelde data? Kan de data die via crowdsourcing wordt verkregen gemakkelijk worden geïntegreerd in bijvoorbeeld je collectie-informatiesysteem, of brengt dit technische uitdagingen met zich mee?
  • Is het project privacygevoelig? Mag de data die je wilt digitaliseren openbaar worden gemaakt, of moet je rekening houden met privacykwesties?
 • Wat is je beschikbare inzet?

  • Beschikt je organisatie over eigen vrijwilligers of medewerkers die aan het project kunnen deelnemen, of moeten deze van buiten worden aangetrokken?
  • Welk niveau van controle wil je hebben over de vrijwilligers? Kunnen alle vrijwilligers meewerken aan het project of geef je de voorkeur aan een zekere mate van controle?
  • Hoe ga je de controle uitvoeren? Op welke manier wil je als organisatie de vrijwilligers die data genereren controleren op juistheid? Is er behoefte aan een driestapscontrole van de resultaten of wordt er een meer gedetailleerde controle uitgevoerd door een medewerker?

Onderzoek

Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed vindt onderzoek plaats naar crowdsourcing tools. Als eerste resultaat hebben we de belangrijkste platforms voor je op een rij gezet en op basis van gesprekken met het erfgoedveld is er ook een lijst met vragen gedestilleerd die je jezelf kunt stellen voordat je een crowdsourcingproject begint.

Voor de volgende fase van het onderzoek staan gesprekken gepland met potentiële gebruikers van culturele instellingen die nog geen ervaring hebben met crowdsourcing. Ook komen er verdiepende gesprekken met gebruikers van de platforms VeleHanden en hetvolk.org, en de Atlantis Crowdsourcing-tool. Met de verzamelde gegevens wordt een beslisboom gemaakt die culturele instellingen helpt de crowdsourcingtool te kiezen die het beste bij hun wensen past.

Doe mee met het onderzoek

Heb je ervaring met VeleHanden, hetvolk.org of de Atlantis Crowdsourcing-tool? Of sta je op het punt om je eerste crowdsourcingproject te starten en zit je nog met allerlei vragen? Neem contact op met Netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Zichtbaar Elisabeth Wiessner, elisabeth.wiessner@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Deze platforms zijn er

Crowdsourcing kan op verschillende manieren plaatsvinden, van de eigen website tot sociale media zoals Facebook en lokale publicaties. Ook kan via grote Nederlandse platforms zoals VeleHanden en hetvolk.org een bredere achterban bereikt worden. Bovendien biedt DEVENTit met Atlantis Crowdsourcing een tool waarmee organisaties zelf crowdsourcingprojecten kunnen opzetten en publiceren op hun eigen website.

Op de hoogte blijven?