Wil je je collectie kranten en tijdschriften online brengen? Het nationale koepelcontract periodieken gaat dit vergemakkelijken

9 juli 2024


V

Vandaag is een grote dag voor de erfgoedwereld. De KB, nationale bibliotheek en de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright hebben het nationale koepelcontract voor periodieken getekend. Vanaf 1 januari 2025 kunnen organisaties hiervan profiteren om kranten en tijdschriften in hun collectie makkelijker online beschikbaar te stellen. ‘Als organisatie kun je je nú al hierop voorbereiden,’ adviseert Annemarie Beunen, juridisch adviseur bij de KB.


Jonge tijdschriftenverkoper van de AKO wijst bij mobiele kiosk; reportage Nederlandse Spoorwegen, 1932. Fotocollectie Van de Poll / Nationaal Archief

Koepelcontract resultaat van nieuwe wetgeving

Het nationale koepelcontract periodieken is het resultaat van nieuwe wetgeving gebaseerd op de Europese DSM-richtlijn (Copyright and the Digital Single Market) in 2021. Deze richtlijn maakt het mogelijk voor erfgoedinstellingen om out-of-commerce materiaal, dat niet meer in de handel is, online beschikbaar te stellen. Eerder zijn al een convenant losstaande muziekwerken en een convenant audiovisuele werken tot stand gekomen. Lees hier meer over out of commerce-regelingen.

Goed nieuws voor erfgoedorganisaties met kranten, tijdschriften, jaarboeken en andere seriematige publicaties in hun collectie: het koepelcontract maakt het makkelijker om dit materiaal online te zetten. ‘De publicaties moeten wel minimaal tien jaar oud zijn en niet meer in de handel,’ zegt Annemarie Beunen, juridisch adviseur bij de KB. ‘Naast gedigitaliseerd materiaal valt ook born-digital materiaal onder dit koepelcontract.’

Begin nu al met voorbereidend werk

Hoewel het koepelcontract nu is getekend, gaat het pas op 1 januari volgend jaar in. ‘Maar als organisatie kun je je nu al voorbereiden. Elke publicatie registreer je namelijk bij het intellectuele eigendomsbureau van de Europese Unie (EUIPO). Daarna moet je zes maanden wachten tot je de periodieken online mag zetten, zodat rechthebbenden tijd hebben om bezwaar te maken. En dat bezwaar kan ook na die periode nog ingediend worden,’ legt Annemarie uit.

‘Als je dus snel begint, kun je misschien al in januari – zodra het koepelcontract officieel van start gaat – je materiaal aan je publiek presenteren. Voorwaarde is dan wel dat je op 1 januari toetreedt, maar het kan daarna ook nog. Wel moeten erfgoedinstellingen die al periodieken online hebben (met of zonder contract met een centrale beheersorganisatie) binnen één jaar na 1 januari 2025 toetreden.’

Hoe treed je toe

Om toe te treden, onderteken je als organisatie een toetredingsformulier voor het koepelcontract met de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright; Lira vertegenwoordigt de auteurs en Pictoright de beeldmakers. ‘Doordat de KB alle kosten voor dit koepelcontract op zich neemt, hopen we dat veel partijen zich aansluiten.’

Daarnaast onderteken je een bilateraal contract met de KB. ‘Hierin staat hoe je publicaties bij de EUIPO aanmeldt. Ook wordt duidelijk hoe de opt-out procedure werkt, want rechthebbenden hebben altijd het recht om te vragen of je een werk offline haalt,’ vervolgt Annemarie.

Najaarscampagne

Annemarie verwacht dat dit koepelcontract de deuren opent voor bijvoorbeeld universiteitsbibliotheken met vakpublicaties en archieven met regionale kranten. ‘Om iedereen hiervan op de hoogte te brengen, starten we in het najaar van 2024 een campagne. Zo kunnen zoveel mogelijk organisaties van dit nationale koepelcontract voor periodieken profiteren.’

Meer mogelijkheden voor Delpher

Het koepelcontract helpt de KB om straks meer materiaal te kunnen plaatsen op Delpher, waar miljoenen pagina’s uit kranten, boeken en tijdschriften uit haar collectie te vinden zijn. Annemarie: ‘Voorheen konden we alleen kranten plaatsen die tot 1995 verschenen zijn, maar vanaf 1 januari 2025 mogen we kranten toevoegen die minimaal tien jaar oud zijn. Bovendien zijn we niet langer gebonden aan een maximum aantal pagina’s per publicatie. Dit betekent dat we veel meer materiaal beschikbaar kunnen stellen.’

Op de hoogte blijven?