Dit zijn de meest gelezen berichten van 2022

5 januari 2023


W

at werd er het meest gelezen op nde.nl? Hieronder vind je de top-22 nieuwsartikelen van 2022.


Beeld: Ivan Samkov via pexels

 1. Digitaal collectiebeheer: zo ondersteunen 5 collectieregistratiesystemen het verbinden en delen van erfgoedinformatie. Vijf softwareleveranciers – en hun klanten – vertellen hoe hun collectieregistratiesystemen het verbinden en delen van erfgoedinformatie ondersteunen.
 2. Met de Informatieplanner maak je eenvoudig een informatieplan rondom je digitale erfgoedcollectie. Met deze nieuwe tool breng je als erfgoedinstelling de digitale infrastructuur rondom de digitale collectie én de digitale informatie erover in kaart.
 3. Met deze gids haal je meer uit je erfgoedsite. Doe in deze gids ideeën op om je website door te ontwikkelen of met kleine aanpassingen gebruiksvriendelijker te maken.
 4. De stand van het Nederlands digitaal erfgoed in 6 trends. Het rapport ‘Stand van het Nederlands digitaal erfgoed; 1-meting naar aanleiding van het Intensiveringsprogramma 2019-2021’ laat zien hoe de beschikbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en gebruik van digitaal erfgoed zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.
 5. ZB Bibliotheek van Zeeland ondertekent manifest: ‘Het nieuwe Zeeuwse erfgoedplatform werkt volgens de NDE-uitgangspunten’. Bij de ontwikkeling van het nieuwe erfgoedplatform Collectie Zeeland wordt uitgegaan van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Een goede aanleiding voor ZB Bibliotheek van Zeeland, een van de trekkers van dit platform, om het NDE-manifest te ondertekenen.
 6. Homosaurus: hoe een Nederlandse LGBT-termenlijst groot werd in de rest van de wereld. IHLIA-medewerker Jack van der Wel vertelt over de ontwikkelingen van de Homosaurus, waar hij sinds 1997 nauw bij betrokken is. Ook is deze thesaurus nu beschikbaar via het Termennetwerk.
 7. Digitaal dekoloniseren. Welke geleerde lessen nemen de cursisten van Heritage Lab mee. Eenentwintig erfgoedprofessionals gingen tijdens de cursus ‘Digitaal Dekoloniseren’ (Reinwardt Academie) aan de slag met dekolonisatie, diversiteit en inclusie. Twee cursisten vertellen over hun lessons learned.
 8. Stadsarchief Amsterdam voert Records in Contexts in om van metadata linked data te maken. Als een van de eerste archieforganisaties ter wereld voert het Stadsarchief Amsterdam de beschrijvingsstandaard Records in Contexts in. Met deze standaard kunnen van metadata linked data worden gemaakt.
 9. Verdrag van Faro stelt de mens centraal bij erfgoed. Het Europese Verdrag van Faro benadrukt niet alleen de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed, maar ook het belang van deelname door de samenleving. Margriet Kim Nguyen vertelt wat het verdrag inhoudt en wat het betekent voor de erfgoedwereld.
 10. Zo zoekt Museum Rotterdam een nieuw collectieregistratiesysteem (1). Museum Rotterdam gaat het huidige Cardbox vervangen door een nieuw registratiesysteem. In een serie volgen we het museum in zijn keuze.
 11. Shannon van Muijden over nieuwe functie Termennetwerk: ‘Dit is amazing’. Met de nieuwe functie van het Termennetwerk kun je nu in bulk data in je collectieregistratiesysteem matchen met termen.
 12. Zo kun je de milieu-impact van digitaal erfgoed verkleinen. Erfgoedorganisaties dragen met hun digitale collecties bij aan de energiebelasting op de aarde. Hoe kunnen ze hun milieu-impact zo klein mogelijk maken? De NDE-netwerkgroep Green IT zocht het uit met een casus.
 13. Het Nationaal Historisch Museum digitaal? Dat willen we allemaal! Op de opiniepagina van de NRC werd een alternatief gepresenteerd voor een Nationaal Historisch Museum: een virtuele collectie erfgoed die voor iedereen toegankelijk is. Dat klinkt als muziek in de oren, vindt het NDE-bestuur.
 14. Allard Pierson start AI-project om oude kaarten ‘automatisch’ te analyseren. Er wordt een algoritme getraind om symbolen zoals kerken op oude kaarten te herkennen, zodat de eigen kaartencollectie beter ontsloten wordt.
 15. Van Gogh Worldwide aangevuld met eerste gegevens uit buitenlandse collecties. Behalve informatie over Van Goghs werk in Nederlandse musea en bij particulieren, biedt Van Gogh Worldwide nu ook gegevens van kunstwerken uit buitenlandse collecties.
 16. Kun je met beeldherkenning de collectieregistratie versnellen? Naturalis onderzoekt de mogelijkheden. Naturalis heeft in een pilotproject vijf beeldherkenningsmodellen met behulp van AI ontwikkeld om verschillende soorten collecties te benoemen en te registreren.
 17. Zoek je vrijwilligers om collectieregistratieachterstanden weg te werken? Maak eerst een informatieplan. Hoe werf je als klein, geregistreerd museum vrijwilligers om achterstanden in de collectieregistratie weg te werken? Dagmar Appelman, inmiddels oud-student van de Reinwardt Academie, zocht het uit.
 18. Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Bibi Bodegom. Elke provincie heeft een digitaal-erfgoed-coach waar historische verenigingen, musea en andere erfgoedorganisaties met hun vragen over digitaal erfgoed terecht kunnen. Bibi Bodegom ging onlangs aan de slag als coach voor de provincie Groningen.
 19. Geheugen van Nederland: van ingezonden verhaal tot Instagrampost. In een artikel volgen we een ingestuurde bijdrage van @hetzeeuwsarchief voor Geheugen van Nderland, de online publiekscampagne waar digitale erfgoedcollecties samenkomen. Een geslaagde tocht, want het thema ‘reizen’ trapte af met deze Zeeuwse bijdrage.
 20. Zo draag je bij aan de nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed. De NDE-brochure ‘De koers van digitaal erfgoed in Nederland’ schetst hoe erfgoedorganisaties het verspreide digitaal erfgoed bij elkaar brengen in een duidelijke infrastructuur, en hoe ze hier verdere stappen in kunnen nemen.
 21. Podcast Paulus & De Nijs op reis door het digitaal erfgoed. Aflevering 13 Gijs Steur. In deze NDE-podcast vertelt bioloog en collectiebeheerder Gijs Steur over zijn bijzondere vakgebied bij de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht: het collectioneren van planten. En hij belicht de stappen om deze collectie straks digitaal beschikbaar te stellen voor het publiek.
 22. HackaLOD 2022: deze mooie concepten met datasets zijn er opgeleverd. Een overzicht van de resultaten van de HackaLOD 2022, de hackathon voor het erfgoedveld.

Gerelateerd nieuws