ZB Bibliotheek van Zeeland ondertekent manifest: ‘Het nieuwe Zeeuwse erfgoedplatform werkt volgens de NDE-uitgangspunten’

14 september 2022


I

In 2023 krijgt Zeeland een nieuw erfgoedplatform, Collectie Zeeland, waar Zeeuwse musea, bibliotheken en archieven hun collecties beschikbaar kunnen stellen. Bij de ontwikkeling ervan wordt uitgegaan van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Een goede aanleiding voor ZB Bibliotheek van Zeeland, een van de trekkers van dit platform, om het NDE-manifest te ondertekenen. Anne Buteijn, hoofd afdeling Kennisdiensten & Collecties, licht de plannen toe.


Foto van Perry Moree, Andrea van Boven en Anne Buteijn met met het ondertekende NDE-manifest

V.l.n.r. Perry Moree, Andrea van Boven en Anne Buteijn

Anne Buteijn: ‘Er is een goede reden om onze handtekening te plaatsen onder het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze maand organiseren we de eerste deelnemersbijeenkomst van het Zeeuwse erfgoedplatform en laten we de tot nu behaalde resultaten zien. Voor ons een mijlpaal. Het platform is opgezet volgens de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, een mooi moment dus om het manifest te ondertekenen.’

Online registratiesysteem

‘Inderdaad, een gloednieuw provinciaal erfgoedplatform! In 2020 zochten verschillende musea in Zeeland een nieuw collectieregistratiestysteem vanwege de uitfasering van Adlib. Zo is het plan ontstaan voor een nieuw platform met een gezamenlijke achterliggende infrastructuur. Niet alleen Zeeuwse musea maar ook heemkundekringen en andere erfgoedbeherende instellingen kunnen straks gebruikmaken van het online registratiesysteem om hun collecties te beschrijven en te beheren.’

Iedereen draagt bij

‘Als een van de initiatiefnemers onderschrijven we de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Ze staan samengevat in het manifest. Denk bijvoorbeeld aan het uitgangspunt “Iedereen draagt bij”. We beseffen heel goed dat we het niet alleen af kunnen en de hulp nodig hebben van andere organisaties om dit platform te realiseren. Verder willen we toewerken naar linked data en op de langere termijn wellicht ook naar linked open data.’

Atlantis

‘Achttien musea doen in elk geval al mee. Ze zetten nu hun bestanden over naar de Atlantis-omgeving van het nieuwe platform. Straks kunnen ze hun collectiegegevens bijvoorbeeld koppelen met het Termennetwerk – voor iedereen weer een nieuwe stap. Alle collecties op dit platform komen daarmee direct als linked open data beschikbaar en zijn zo beschikbaar voor hergebruik door anderen.’

Verhalen

‘Tijdens die eerste deelnemersbijeenkomst praten we ook over de voorkant van het platform, want het grote publiek kan straks zoeken in de beschikbare Zeeuwse collecties. Naast collecties worden ook verhalen opgenomen die via het platform straks gepubliceerd kunnen worden. Zo krijgt Collectie Zeeland steeds meer context en vorm.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, samengevat in het manifest, met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Staat jouw organisatie hier ook achter, laat het weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Benieuwd wie het manifest al onderschreven hebben?

Neem hier een kijkje

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws