Zo kun je de milieu-impact van digitaal erfgoed verkleinen

10 maart 2022


E

Erfgoedorganisaties dragen met hun digitale collecties bij aan de energiebelasting op de aarde. Hoe kunnen ze hun milieu-impact zo klein mogelijk maken? Dit is door de netwerkgroep Green IT binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed onderzocht met een casus: Delpher, platform voor historische Nederlandse publicaties. Drie aanbevelingen uit het rapport op een rij.


Webinar 27 maart 2023: Schoon je erfgoeddata op

Met dit event start de NDE-netwerkgroep Green IT een landelijke bewustzijnscampagne op het gebied van de milieu-impact van digitaal erfgoed. Als erfgoedorganisatie krijg je praktische tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Doe mee en maak het verschil voor onze planeet.

Meld je aan

CO2-uitstoot

Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed en de netwerkgroep Green IT bestond de wens om na te gaan wat de CO2-uitstoot is van de opslag en het gebruik van erfgoedcollecties. De casestudy van Delpher, uitgevoerd door PHI Factory, richtte zich met name op de CO2-emissies van de servers waarop het platform draait en de impact van de omgeving van de servers, de locatie. Ook is gekeken naar het gebruik van dit platform, om de indirecte milieu-impact van het verzenden van data in kaart te brengen.

Vele factoren spelen een rol

De bevindingen laten zien dat bij de uiteindelijke CO2-impact veel verschillende factoren een rol spelen. Vooral de gekozen opslag van digitaal erfgoed is bepalend voor de milieubelasting. Erfgoedorganisaties kunnen verschillende maatregelen inzetten om deze impact te verkleinen. De casus van het platform Delpher dient als best practice voor het erfgoedveld en kan bijdragen aan bewustwording, gedrag en cijfermatige onderbouwing van de milieu-impact van digitaal erfgoed.

Enkele aanbevelingen

In het rapport vind je vele aanbevelingen. We lichten er drie uit:

1 Let op de servers

Servers verzorgen de rekenkracht en opslag die nodig is om een digitale erfgoedcollectie te huisvesten en beschikbaar te stellen. Ze vormen de kern van de CO2-uitstoot. Dit komt door zowel het elektriciteitsverbruik, als de indirecte CO2-emissies die de productie van de servers met zich meebrengen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat de opslag van digitaal erfgoed op magneetband (tape-opslag) of een Solid Stage Disk (SSD) over het algemeen minder energie vereist dan opslag op een Hard Disk Drive (HDD). Overigens is dit wel sterk afhankelijk van het type en merk van de apparatuur.

2 Let op de locatie van de servers

De plek waar de servers gehuisvest zijn heeft grote invloed op het totale elektriciteitsverbruik. Wordt data lokaal opgeslagen, dan is de kans groot dat bijvoorbeeld het koelen van de servers evenveel of zelfs meer energie kost dan het elektriciteitsverbruik van de servers zelf. Een oplossing is om servers met meerdere partijen te delen. Het platform Delpher is hier een goed voorbeeld van.

3 Let op de erfgoedcollectie en het gebruik ervan

Als een gebruiker bestanden uit een digitale erfgoedcollectie online opvraagt, zorgt dat voor CO2-uitstoot. Met verschillende maatregelen kunnen erfgoedorganisaties deze impact verkleinen. Denk aan het beperken van de zoekopdrachten, zodat minder bestanden op de servers hoeven te worden doorzocht. Dit kan bijvoorbeeld door de gebruiker extra opties voor selectie te bieden, zoals jaargangen of soorten kranten of tijdschriften.

Praatplaat

Met de bevindingen uit het rapport en aanbevelingen kunnen erfgoedinstellingen aan de slag om de CO2-voetafdruk van hun digitale collectie onder de loep te nemen en keuzes te maken voor een klimaatbestendige toekomst. Om hierbij te helpen is een visueel overzicht (‘praatplaat’) gepubliceerd met de belangrijkste maatregelen op een rij.

Afbeelding: geralt via pixabay

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws