Digitaal collectiebeheer: zo ondersteunen 5 collectieregistratiesystemen het verbinden en delen van erfgoedinformatie

24 maart 2022


V

Vijf softwareleveranciers – en hun klanten – vertellen hoe vanuit hun collectieregistratiesystemen gewerkt wordt aan het verbinden en delen van erfgoedinformatie. Nieuwe functionaliteiten hiervoor zijn handig samengevat in een checklist. De presentaties van deze NDE-kennissessie op 21 maart 2022 kun je hieronder bekijken.


Checklist voor collectieregistratiesystemen

Hoe weet je of je vanuit je collectieregistratiesysteem de informatie eenvoudig en gestandaardiseerd kunt delen en verbinden met anderen? Gebruik onderstaande checklist. Door de vijf vragen te beantwoorden weet je hoe ver het staat met de mogelijkheden van de registratiesoftware die je gebruikt. Erfgoeddata verbinden en met elkaar delen werkt het makkelijkst met software die alle vijf functionaliteiten ondersteunen.

  • Is er ondersteuning voor gebruik van duurzame identifiers?
  • Kunnen collecties opgenomen worden in het Datasetregister?
  • Wordt de metadata als linked open data gepubliceerd?
  • Is het werken met terminologiebronnen mogelijk? Bijvoorbeeld via het Termennetwerk?
  • Maakt dit onderdeel uit van de standaardversie van de software?

Presentatie Samen bouwen aan verbonden erfgoed

Door: Enno Meijers (Netwerk Digitaal Erfgoed)

Verbinden van erfgoed staat centraal

Verbonden erfgoed staat centraal in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Voor het brede publiek en gebruikers gaat informatie over onze erfgoedcollecties pas echt leven op het moment dat informatie bij elkaar komt en daardoor meer betekenis kan krijgen. Dit noemen we kortweg ‘verbonden erfgoed’. Essentieel daarbij is dat de erfgoedinformatie vanuit de bron, dus vanuit de erfgoedorganisaties zelf, beter bruikbaar gemaakt wordt. Dit idee is vijf jaar geleden opgepakt door erfgoedorganisaties samen met een groep enthousiaste leveranciers van collectieregistratiesystemen – Axiell, Cit, Picturae, DEVENTit, De Ree en Sofco. De samenwerking leidde tot een lijst van functionaliteiten die softwareleveranciers, samen met erfgoedorganisaties en met ondersteuning vanuit het NDE, hebben ontwikkeld en (deels) ingevoerd. De komende tijd werken we hard door om de stap naar de zichtbaarheid van het verbonden erfgoed te maken.

Presentatie Datasetregister

Door Ed de Heer (Nationaal Archief)

Presentatie Cit: collectieregistratiesysteem Collection Connection en The Museum System

Door Arthur Hanselman (Cit, Collections Information Technology) en Marjolijn van Beelen (nationaal Museum voor Wereldculturen)

Presentatie DEVENTit: Atlantis

Door Laurens van Diermen (DEVENTit) en Literatuurmuseum

Presentatie Kleksi: Kleksi

Door Maurice van Kessel (Kleksi) en Mat Rongen (Museum Thorn)

Presentatie AXIELL: Axiell Collections

Door René van den Heuvel (Axiell)

Presentatie Picturae: Memorix

Door Mark Lindeman (Picturae) en Merel Geerlings (Stadsarchief Amsterdam)

Presentatie: Blik op de toekomst

Door Sjors de Valk (sjorsdevalk.nl) en Nienke van Schaverbeke (Beeld en Geluid)