Podcast ‘Paulus en De Nijs op reis’ #7: op bezoek bij Vincent Robijn

9 December 2021


I

n de tweewekelijkse NDE-podcastserie ‘Paulus en De Nijs op reis’ trekken netwerkredacteur Ronald de Nijs en journalist Kirsten Paulus door Nederland. Ze spreken twaalf erfgoedprofessionals met inspirerende verhalen over digitaal erfgoed. In de zevende aflevering vertelt Vincent Robijn, directeur Collectie Overijssel, over zijn successen, missers en dromen.


Foto: Ashkan Mortezapour

De verbinding maken met collega’s van andere organisaties is heel belangrijk, zegt Vincent Robijn. ‘Het gaat er vervolgens om samen te bedenken wat elke organisatie in het netwerk doet, en ook wat niet. Dus vanuit het netwerkdenken nagaan waar je als organisatie heel goed in wilt zijn en zaken waarvan je denkt: dat kan de ander veel beter dan wij en dat moeten we dus misschien niet meer doen. Daar zijn we als organisatie nu heel erg mee bezig.’

Presentatie verhalen overgedragen

Collectie Overijssel heeft op dit punt de daad bij het woord gevoegd. ‘We hebben de presentatie- en educatiefunctie van de verhalen van en over Zwolle, Deventer en de provincie overgedragen aan andere organisaties. Wij beheren de informatie, oftewel de documenten die de dragers zijn voor die verhalen, maar het presenteren ervan gaan we in Zwolle bijvoorbeeld doen via het museale concept ANNO. In ANNO, dat in het voorjaar van 2022 opent, worden alle erfgoedcollecties van Zwolle gepresenteerd aan het publiek vanuit het idee dat zij samen het verhaal van de stad maken.’

‘Breder dna’

‘Verder ontwikkelt Collectie Overijssel zich vanuit het oorspronkelijke archief-dna naar een breder dna. Natuurlijk blijft de kern ons archief want op dat gebied doen we het meest, maar verder richten we ons tevens op bredere erfgoedcollecties. Zo beheren we nu ook een historische museale collectie. Mijn droom is dat we op termijn een centraal erfgoeddepot voor Overijssel realiseren waarin diverse soorten collecties bij elkaar gebracht worden en integraal toegankelijk gemaakt.’

En de wettelijke archieftaak?

‘Die taak blijven we natuurlijk uitvoeren voor de gemeenten Deventer en Zwolle en voor het rijk. Zeker als het gaat om de analoge archieven – want vergis je niet: er komt nog heel veel informatie op papier binnen.’

‘Het digitale archief is een ander verhaal. Nu is het zo dat digital born informatie van gemeentes op termijn een plek krijgt in de e-depots van de archiefinstellingen. Maar als Collectie Overijssel denken wij dat dat een tussenfase is en dat de complexe digitale informatie van overheden uiteindelijk niet in één systeem overgepompt kan worden. Wij zeggen: de verantwoordelijkheid voor de informatie moet weer bij overheden gevoeld worden; zij weten immers het best hoe de systemen in elkaar zitten. Wij gaan gemeentes helpen om hun informatie zodanig in te richten dat zij de duurzame toegankelijkheid zelf kunnen regelen.’

Onderstaande podcast is ook te beluisteren via Spotify.

Gerelateerd nieuws