Aan de slag met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed


E

Erfgoed beter digitaal toegankelijk en beleefbaar maken. Dat is het doel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Ontdek op deze pagina welke stappen je als erfgoedorganisatie kunt zetten. Zo zorg je ervoor dat mensen en gemeenschappen met jouw erfgoed aan de slag kunnen.


Wil je je collectie digitaal bewaren, registreren of online publiceren? Doe het meteen goed. In de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed hebben erfgoedorganisaties, softwareleveranciers en het ministerie van OCW afspraken gemaakt over hoe we dit aanpakken.

Zorg ervoor dat je je erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maakt. Dit betekent dat gebruikers je collectie makkelijk kunnen vinden en kunnen beleven (zichtbaar), dat het verbonden is met erfgoedinformatie van andere organisaties (bruikbaar) en dat het voor de langere termijn beschikbaar blijft (houdbaar).

Hoe ga je te werk?

 • Alles begint met een plan. Zorg dat je stappen met je digitale collectie onderdeel zijn van je beleid

  Zomaar je collectie digitaliseren of online beschikbaar stellen heeft geen zin. Denk eerst na over wat je precies wilt doen, voor wie en hoe je dat gaat aanpakken. Schrijf dit op in een informatieplan dat past binnen het beleid van je organisatie.

 • Digitaliseer je collectie op een toekomstbestendige manier

  Als je je collectie digitaal beschikbaar stelt, wil je dat deze voor de lange termijn toegankelijk blijft. Dat doe je bijvoorbeeld door bestanden veilig op te slaan en te zorgen voor goede informatie bij die bestanden. De Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid biedt handvatten bij het maken van een beleid dat past bij jouw organisatie.

 • Gebruik een collectie-informatiesysteem waarmee je jouw collectie kunt verbinden met erfgoedinformatie van andere organisaties

  De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) helpt organisaties met richtlijnen, best practices en afspraken om digitaal erfgoed te delen en verbinden met objecten uit andere collecties. Onderzoek of dit al mogelijk is met je collectie-informatiesysteem. Zo niet, overleg met je softwareleverancier. Waar moet je systeem dan aan voldoen?

  • Informatie over je collectieobjecten is altijd op dezelfde locatie online te vinden. Daarvoor gebruik je persistent identifiers.
  • Je verrijkt en verbindt erfgoedinformatie met die van andere organisaties. Daarvoor gebruik je gezamenlijke terminologie. Het Termennetwerk biedt een overzicht van terminologiebronnen.
  • Je publiceert je collectie-informatie op zo’n manier dat het gemakkelijk verbonden kan worden met die van andere erfgoedorganisaties. De manier die hiervoor wordt gebruikt is linked data.
  • Je maakt je collectie vindbaar voor iedereen die zelf met erfgoeddata aan de slag wil – van onderzoeker tot gamemaker – door de informatie erover als linked (open) dataset in het Datasetregister te zetten.
  • Je digitale beeldmateriaal kun je online beschikbaar stellen via de internationale standaard IIIF (International Image Interoperability Framework).

  Voor alle technische details kun je de ‘Requirements for Collection Management Systems‘ raadplegen of je leverancier hiernaar verwijzen.

 • Verbind je collectie met andere collecties en maak deze toegankelijk en beleefbaar

  Bied je collectie aan op een themawebsite (dienstplatform). Deze dienstplatformen zijn volop in ontwikkeling om optimaal gebruik te maken van als linked data aangeboden collecties. De Architectuurblauwdruk voor dienstplatformen is hier een handleiding voor.

  Je kunt je collectie ook op de eigen website publiceren. Houd hierbij rekening met de manier waarop mensen digitaal erfgoed gebruiken, zoals browsen, ontdekken en gericht zoeken. De Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed bieden hiervoor een handleiding.

Stappenplan

 • Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties helpt je stap-voor-stap met het hele proces van duurzaam bewaren, verbinden en presenteren van je collectie. Beter gezegd: het Spoorboekje helpt je bij het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van jouw collectie.

Ondersteuning

 • Voor al je vragen over het toegankelijk maken van digitaal erfgoed kun je terecht bij de digitaal-erfgoed-coach in jouw provincie.
 • Wil je erfgoedinformatie verbeteren en verrijken? Vraag dan de hulp van een datacleaner van de datawerkplaats in jouw regio.
 • Benieuwd welke collega’s al met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed aan de gang zijn gegaan? Bekijk de lijst met organisaties die het NDE-manifest hebben ondertekend en daarmee hun steun voor de uitgangspunten van de Nationale Strategie uitspreken. En zoek elkaar op voor inspiratie en samenwerking.

Gerelateerde activiteiten

IIIF
Verbinden erfgoedinformatie
Bruikbaar