Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed


S

Steeds meer erfgoedorganisaties spelen in op de kansen van digitaal erfgoed. Daarom werken we volgens vijf principes, verwoord in het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Centraal staat daarbij de gedachte dat we niet meer als ‘instelling’ denken, maar als ‘netwerk’. Want juist samen kunnen we grote stappen maken. Sluit jouw organisatie zich ook aan door het manifest te ondertekenen?


Ondertekenaars

Manifest ondertekenaars overslaan
Foto van Anniek Meinders, Robert Quarles van Ufford en Heidi van Limburg Stirum met het ondertekende NDE-manifest

Nederlandse Kastelenstichting-bestuurslid Anniek Meinders, bestuursvoorzitter Robert Quarles van Ufford en directeur Heidi van Limburg Stirum met het 100ste ondertekende NDE-manifest

Groeiend netwerk

Staat jouw organisatie achter de uitgangspunten van het manifest en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Onderschrijf dan het manifest. Stuur ons via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl een foto van het ondertekeningsmoment en een tekstje van circa 60 woorden waarom je organisatie dit belangrijk vindt. Foto en quote delen we dan via Twitter en LinkedIn.

5 principes

De principes in het manifest worden uitgebreid toegelicht in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het doel is dat alle werkzaamheden binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, het geheel aan erfgoedinstellingen in Nederland, aansluiten op deze Nationale Strategie.

Lees meer over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Gerelateerde activiteiten

IIIF
Verbinden erfgoedinformatie
Bruikbaar