Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed


S

teeds meer erfgoedorganisaties spelen in op de kansen van digitaal erfgoed. Daarom werken we volgens vijf principes, verwoord in het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Centraal staat daarbij de gedachte dat we niet meer als ‘instelling’ denken, maar als ‘netwerk’. Want juist samen kunnen we grote stappen maken. Sluit jouw organisatie zich ook aan door het manifest te ondertekenen?


Nederlandse Kastelenstichting-bestuurslid Anniek Meinders, bestuursvoorzitter Robert Quarles van Ufford en directeur Heidi van Limburg Stirum met het 100ste ondertekende NDE-manifest

VHIC-directeur Tineke van Heijst met het ondertekende NDE-manifest

VHIC-directeur Tineke van Heijst toont het ondertekende NDE-manifest

Van links naar rechts directeur/archivaris Roland Bisscheroux, Migiza Victoriashoop en Frank Stootman van het Waterlands Archief

V.l.n.r. directeur/archivaris Roland Bisscheroux, Migiza Victoriashoop en Frank Stootman (Waterlands Archief)

Algemeen directeur Emile Schrijver en zakelijk directeur Liesbeth Bijvoet van het Joods Cultureel Kwartier ondertekenen het NDE-manifest

Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, tekende op 16 juni het NDE-manifest. Foto: Joey Roberts Photography

Groeiend netwerk

Staat jouw organisatie achter de uitgangspunten van het manifest en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Onderschrijf dan het manifest. Stuur ons via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl een foto van het ondertekeningsmoment en een quote waarom je organisatie dit belangrijk vindt. Foto en quote delen we dan via Twitter en LinkedIn.

5 principes

De principes in het manifest worden uitgebreid toegelicht in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het doel is dat alle werkzaamheden binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, het geheel aan erfgoedinstellingen in Nederland, aansluiten op deze Nationale Strategie.

Lees meer over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Wat hebben wij van jou als manifest-ondertekenaar nodig?

  • Een quote
    Wat is jullie motivatie om als instelling het manifest te onderschrijven? Raakt het bijvoorbeeld aan een project of doelstelling waar jullie aan werken? Of welke principes in het bijzonder willen jullie uitlichten? Vat het samen in een kort citaat.
  • Een foto
    Zorg voor een fotomoment waarop het manifest wordt getekend, fysiek of digitaal. Deze (liggende!) foto delen we op Twitter en LinkedIn. Als jullie dit moment ook delen via jullie eigen kanalen, versterkt het de boodschap.

Stuur tekst en foto naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Bekijk ook deze activiteiten