Linked data


E

Erfgoedorganisaties stellen steeds meer delen van hun collecties beschikbaar op hun websites. Door al die collecties met elkaar te verbinden, worden ze niet alleen waardevoller, maar ook gemakkelijker toegankelijk voor gebruikers. Linked data fungeert als standaard om deze collecties aan elkaar te koppelen en wereldwijd te delen.


Dankzij linked data worden gebruikers niet langer beperkt door grenzen tussen collecties, instellingen of sectoren. Ze kunnen nu bijvoorbeeld alle informatie over Rembrandt, watermolens of een monumentaal gebouw, afkomstig van verschillende organisaties, in één zoekactie op internet ontdekken.

De waarde van linked data strekt zich ook uit tot iedereen die betrokken is bij het bedenken, creëren en beheren van erfgoedwebsites, apps en andere toepassingen. De Architectuurblauwdruk is een onmisbare gids met essentiële richtlijnen voor het opzetten van dergelijke platforms.

Voor de samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed is linked data de aanbevolen standaard om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale erfgoedcollecties te verbeteren.

Programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Het thema linked data past in het programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het standaardiseren en met elkaar verbinden van erfgoedinformatie.

Lees meer over dit programma

Linked dataset publiceren

Je wilt (een deel van) je collectie publiceren als linked data om erfgoedinformatie uit je eigen collectie te koppelen en delen met de rest van de wereld. Hoe pak je dit aan? En wat is er nodig om dit doel te bereiken? Dát zijn de vragen waar het Stappenplan publiceren linked dataset antwoord op geeft. In deze animatie introduceren we de vier te nemen stappen.

Meer weten?

Een kleine greep uit de hoeveelheid informatie over linked data:

Zelf aan de slag?

Erfgoedinstellingen die aan de slag willen met linked data, kunnen terecht bij het Netwerk Digitaal Erfgoed:

Gerelateerde activiteiten