Digitaal-erfgoed-coaches


E

lke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren (archieven, bibliotheken, wetenschap, musea en media/AV).


Nynke Kuipers (Friesland)

Nynke werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Museumfederatie Fryslan. In een interview stelt zij zich voor.

Tim Stapel (Gelderland)

Tim werkt als digitaal-erfgoed-coach bij Erfgoed Gelderland. In een interview stelt hij zich voor.

Bibi Bodegom (Groningen)

Bibi werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoedpartners. In een interview stelt ze zich voor.

Wouter Daemen (Limburg)

Wouter werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Huis voor de Kunsten Limburg. In een interview stelt hij zich voor.

Annette Gaalman (Noord-Brabant)

Digitaal-erfgoed-coaching is deel van het werk van verschillende medewerkers van Erfgoed Brabant. Annette Gaalman is het eerste aanspreekpunt.

Marjanne Romkes-Foppen (Overijssel)

Marjanne Romkes-Foppen werkt als als digitaal-erfgoed-coach bij de IJsselacademie.

Marianne de Rijke (Utrecht)

Marianne werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Landschap Erfgoed Utrecht. In een interview stelt zij zich voor.

Mieke Heurneman (Utrecht)

Mieke werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Landschap Erfgoed Utrecht. In een interview stelt zij zich voor.

Marieke Houtekamer (Zeeland)

Marieke Houtekamer werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoed Zeeland.

Rowan Huiskes (Zuid-Holland)

Rowan Huiskes werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoedhuis Zuid-Holland. In een interview stelt hij zich voor.

Gerelateerde activiteiten