Digitaal-erfgoed-coaches


E

lke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren (archieven, bibliotheken, wetenschap, musea en media/AV).


Emma Zuidema (Friesland)

Emma werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Museumfederatie Fryslan.

Fleur van der Maden (Gelderland)

Fleur werkt als digitaal-erfgoed-coach bij Erfgoed Gelderland.

Bibi Bodegom (Groningen en Drenthe)

Bibi werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoedpartners. In een interview stelt ze zich voor.

Wouter Daemen (Limburg)

Wouter werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Huis voor de Kunsten Limburg. In een interview stelt hij zich voor.

Peer Verbruggen (Noord-Brabant)

Digitaal-erfgoed-coaching is deel van het werk van verschillende medewerkers van Erfgoed Brabant. Peer Verbruggen is het eerste aanspreekpunt.

Marjanne Romkes-Foppen (Overijssel)

Marjanne Romkes-Foppen werkt als als digitaal-erfgoed-coach bij de IJsselacademie.

Marianne de Rijke (Utrecht)

Marianne werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Landschap Erfgoed Utrecht. In een interview stelt zij zich voor.

Mieke Heurneman (Utrecht)

Mieke werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Landschap Erfgoed Utrecht. In een interview stelt zij zich voor.

Rowan Huiskes (Zuid-Holland)

Rowan Huiskes werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoedhuis Zuid-Holland. In een interview stelt hij zich voor.

Heb je vragen over digitaal erfgoed, maar heeft jouw provincie nog geen digitaal-erfgoed-coach?

Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl en we brengen je in contact met een van de coaches.

Gerelateerde activiteiten