Digitaal-erfgoed-coaches


E

lke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren (archieven, bibliotheken, wetenschap, musea en media/AV).


Eric van der Vliet (Flevoland)

Eric werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Batavialand. In een interview stelt hij zich voor.

Nynke Kuipers (Friesland)

Nynke werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Museumfederatie Fryslan. In een interview stelt zij zich voor.

Tim Stapel (Gelderland)

Tim werkt als digitaal-erfgoed-coach bij Erfgoed Gelderland. In een interview stelt hij zich voor.

Mireille de Jong (Groningen)

Mireille werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoedpartners. In een interview stelt zij zich voor.

Wouter Daemen (Limburg)

Wouter werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Huis voor de Kunsten Limburg. In een interview stelt hij zich voor.

Annette Gaalman (Noord-Brabant)

Digitaal-erfgoed-coaching is deel van het werk van verschillende medewerkers van Erfgoed Brabant. Annette Gaalman is het eerste aanspreekpunt.

Lois Muller (Noord-Holland)

Lois werkt als digitaal-erfgoed-coach vanuit het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en Stichting NMF. In een interview stelt ze zicht voor.

Martine de Boer (Overijssel)

Martine werkt als digitaal-erfgoed-coach bij Stichting IJsselacademie. In een interview stelt zij zich voor.

Marianne de Rijke (Utrecht)

Marianne werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Landschap Erfgoed Utrecht. In een interview stelt zij zich voor.

Mieke Heurneman (Utrecht)

Mieke werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Landschap Erfgoed Utrecht. In een interview stelt zij zich voor.

Janneke de Wit a.i. (Zeeland)

Op dit moment Erfgoed Zeeland een nieuwe coach. Voorlopig neemt Janneke de Wit de opvolging waar.

Rowan Huiskes (Zuid-Holland)

Rowan Huiskes werkt als digitaal-erfgoed-coach bij het provinciaal steunpunt Erfgoedhuis Zuid-Holland. In een interview stelt hij zich voor.

Bekijk ook deze activiteiten