Zelfscan Digitaal Erfgoed


E

Erfgoedinstellingen die willen nagaan hoe het gesteld is met hun digitale collectie kunnen de Zelfscan Digitaal Erfgoed doen. Deze online tool is ontwikkeld in het Netwerk Digitaal Erfgoed en laat zien hoe bruikbaar, houdbaar en zichtbaar een collectie is. En welke vervolgstappen kunnen worden genomen.


Voorbeeld van resultaten uit de Zelfscan

Hoe kun je je digitale erfgoed nog beter duurzaam behouden voor de toekomst? Of zorgen dat je digitale collecties optimaal toegankelijk zijn en verbonden met andere erfgoedinformatie? En hoe zichtbaar is je digitale collectie voor (potentiële) gebruikers en hoe bedien je hen? Voor wie daarmee aan de slag wil gaan, is de Zelfscan Digitaal Erfgoed een handig hulpmiddel. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor middelgrote en kleine organisaties.

Tool Zelfscan

Je kunt meteen aan de slag met de Zelfscan. De ingevulde gegevens blijven tussentijds bewaard. Je kunt dus de tijd nemen om tussendoor collega's te raadplegen of met meerdere mensen de scan invullen.

Doe de Zelfscan

Hoe werkt het?

De zelfevaluatie bestaat uit 23 meerkeuzevragen. Aan het einde krijg je een overzicht met praktijkgerichte adviezen op maat van je antwoorden. Zo kun je de zelfevaluatie gebruiken als aanbeveling om je digitale collecties beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. En weet je waar je als instelling stapsgewijs aan kunt gaan werken.

Inzicht in vorderingen

De Zelfscan Digitaal Erfgoed is steeds een momentopname. Heb je als instelling gewerkt aan je digitale collectie, doe dan de zelfevaluatie opnieuw. Zo krijg je handig inzicht in de vorderingen van je organisatie. Je kunt door de tijd heen meerdere overzichten aanmaken.

Wil je meer weten?

De Zelfscan Digitaal Erfgoed is in 2020 ontwikkeld door een werkgroep binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het is een geheel herziene versie van het eerdere Toetsingsmodel Informatiehuishouding. Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur een mail

Ervaringen met de Zelfscan

Gerelateerde activiteiten