Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Wouter Daemen

27 mei 2020


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Wouter Daemen werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Limburg. Een introductie.


Portretfoto van Wouter Daemen

Digitaal erfgoed lééft in Limburg, zegt Wouter Daemen. Vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg werkt hij sinds september 2019 als digitaal-erfgoed-coach. ‘De provincie Limburg zet flink in op digitalisering. In samenspraak met het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn de uitgangspunten voor het erfgoedbeleid van de provincie geformuleerd. Een ervan: een veel nauwere samenwerking tussen de erfgoedinstellingen,’ aldus Wouter. Naast zijn functie als coach is hij kwartiermaker voor de cultuurregio Noord-Limburg: ‘Ik ben een verbindende schakel tussen gemeenten en het culturele veld.’

Limburgse erfgoedinstellingen werken inmiddels samen onder de noemer LimburgCollectie. Wouter: ‘Ze ontwikkelen een digitale infrastructuur voor al het materiaal dat zich binnen de depot- en instellingsmuren bevindt. Dat maakt het mogelijk om collectiedata gelinkt, open en verrijkt beschikbaar te stellen.’ Ook kleine organisaties zoals heemkundekringen kunnen straks aanhaken. ‘Daar ligt voor mij als digitaal-erfgoed-coach een prachtige taak om ze daarbij te begeleiden.’

Wouter Daemen

Op de hoogte blijven?