Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Wouter Daemen

27 May 2020


E

lke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Wouter Daemen werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Limburg. Een introductie.


Digitaal erfgoed lééft in Limburg, zegt Wouter Daemen. Vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg werkt hij sinds september 2019 als digitaal-erfgoed-coach. ‘De provincie Limburg zet flink in op digitalisering. In samenspraak met het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn de uitgangspunten voor het erfgoedbeleid van de provincie geformuleerd. Een ervan: een veel nauwere samenwerking tussen de erfgoedinstellingen,’ aldus Wouter. Naast zijn functie als coach is hij kwartiermaker voor de cultuurregio Noord-Limburg: ‘Ik ben een verbindende schakel tussen gemeenten en het culturele veld.’

Limburgse erfgoedinstellingen werken inmiddels samen onder de noemer LimburgCollectie. Wouter: ‘Ze ontwikkelen een digitale infrastructuur voor al het materiaal dat zich binnen de depot- en instellingsmuren bevindt. Dat maakt het mogelijk om collectiedata gelinkt, open en verrijkt beschikbaar te stellen.’ Ook kleine organisaties zoals heemkundekringen kunnen straks aanhaken. ‘Daar ligt voor mij als digitaal-erfgoed-coach een prachtige taak om ze daarbij te begeleiden.’

Wouter Daemen

Gerelateerd nieuws