Wat verwachten we van een projectvoorstel?

De ambitie om LOD te publiceren en daarmee de gebruiker te bedienen staat centraal binnen Versnellen 2024. Deze ambitie, voor de lange termijn, zien we dan ook heel graag toegelicht terug in het projectvoorstel. Daarnaast zijn we heel benieuwd naar de plek waar de LOD ontsloten wordt. Welk initiatief neem je om jouw erfgoed te publiceren in het netwerk van verbonden erfgoed?

Daarnaast werken we in een netwerk en gaan we er dus vanuit dat je het Manifest onderschrijft en de kennis en ervaring die je opdoet tijdens het project deelt met het netwerk. Dit doen we minimaal door middel van een evaluatie tijdens het project.

Welke stappen zet je om een projectvoorstel aan te melden?

 • Bespreek je idee met een digitaal-erfgoed-coach en/of de coördinator Versnellen.
 • Zorg voor een projectvoorstel waarin de punten die hieronder genoemd worden zijn beschreven.
 • Zorg ervoor dat je projectvoorstel past binnen het structurele beleid van je organisatie, zoals wellicht al is vastgelegd in een informatieplan.
 • Zorg ervoor dat je projectvoorstel in lijn is met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. En onderteken het NDE-manifest als je dat nog niet gedaan hebt.
 • Vraag een recent gewaarborgd KvK-uittreksel (niet ouder dan drie maanden) aan.
 • Zorg voor een offerte van leveranciers voor uit te voeren werkzaamheden.
 • Vraag bij de belasting aan: Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen. Hier is enige verwerkingstijd aan verbonden.
 • Zorg voor een samenwerkingsovereenkomst als je een gezamenlijke aanvraag doet.
 • Gebruik het online aanmeldformulier om je projectvoorstel aan te melden en voeg alle gevraagde bijlagen toe.

Versnellen 2024 kent drie categorieën waarin je een projectvoorstel kunt doen. Kijk goed wat er verwacht wordt van een projectvoorstel. Dit is per categorie net even anders:

Wil je je collectie duurzaam verbinden met andere collecties die dezelfde thematiek hebben? En heb je nog geen collectie-informatiesysteem dat dit mogelijk maakt? Dan kun je een voorstel doen om de overstap te maken naar een collectie-informatiesysteem dat NDE-compatibel is. Je projectvoorstel heeft dan de volgende onderdelen:

 • Plan van aanpak: het waarom, de aanpak en het tijdspad.
 • De overstap is bedoeld om je (deel)collectie duurzaam te verbinden met collecties van andere organisaties en deze zichtbaar te maken in een of meer collectieve erfgoedplatformen. Licht toe voor welke gebruikers je dit wil doen en of je ook aan de kwaliteit van de data gaat werken. Geef ook aan of je ondersteuning wilt vanuit de datawerkplaats in jouw regio, en zo ja, welke specifieke ondersteuning je in gedachten hebt.
 • Geef aan hoe je met deze software NDE-compatibel wilt gaan werken.
 • Dekkingsplan met een uitsplitsing in: de totale kosten van het project, de inzet in eigen uren, de eigen financiële bijdrage, de gevraagde financiële bijdrage en de wijze waarop de extra jaarlijkse kosten op duurzame wijze binnen de organisatie worden geborgd.
 • Geef aan hoe je de behaalde resultaten deelt met het netwerk. Meer concreet: geef aan wanneer er een tussentijdse evaluatie kan plaatsvinden en wanneer de eerste dataset wordt aangemeld in het Datasetregister.

Let op: gebruik dit pdf-sjabloon voor je projectvoorstel.

Wil je je collecties graag duurzaam verbinden, en zie je kansen om jouw collectie-informatiesysteem NDE-compatibel te (laten) maken, dan bevat je projectvoorstel de volgende onderdelen:

 • Plan van aanpak: het waarom, de aanpak en het tijdspad.
 • Geef aan op welke wijze de software NDE-compatibel wordt gemaakt.
 • Geef een toelichting op het aantal erfgoedorganisaties dat van het collectie-informatiesysteem gebruikmaakt en hoe gegarandeerd wordt dat zij ook profiteren van deze ontwikkelingen.
 • Dekkingsplan met een uitsplitsing in: de totale kosten van het project, de inzet in eigen uren, de eigen financiële bijdrage, de gevraagde financiële bijdrage en de wijze waarop de extra jaarlijkse kosten op duurzame wijze binnen de organisatie worden geborgd.
 • Geef aan hoe je de behaalde resultaten deelt met het netwerk. Meer concreet; geef aan wanneer er een tussentijdse evaluatie kan plaatsvinden en wanneer de eerste dataset wordt aangemeld in het Datasetregister.

Let op: gebruik dit pdf-sjabloon voor je projectvoorstel.

Wil je een collectief erfgoedplatform NDE-compatibel maken op basis van de Architectuurblauwdruk, dan bevat je projectvoorstel de volgende onderdelen:

 • Plan van aanpak: het waarom, de aanpak en het tijdspad.
 • Geef een toelichting op hoe het erfgoedplatform NDE-compatibel wordt gemaakt op basis van de Architectuurblauwdruk.
 • Toelichting op de samenwerking: welke partijen maken deel uit van de samenwerking en welke bijdrage heeft ieder van hen.
 • Dekkingsplan met een uitsplitsing in: de totale kosten van het project, de inzet in eigen uren, de eigen financiële bijdrage, de gevraagde financiële bijdrage en de wijze waarop de extra jaarlijkse kosten op duurzame wijze binnen de organisatie worden geborgd.
 • Geef aan hoe je de behaalde resultaten deelt met het netwerk. Meer concreet: geef aan wanneer er een tussentijdse evaluatie kan plaatsvinden en wanneer de dienst online komt.

Let op: gebruik dit pdf-sjabloon voor je projectvoorstel.