Ben je op zoek naar inhoudelijke en/of financiële ondersteuning bij de aanschaf van of upgrade naar een NDE-compatibel collectie-informatiesysteem, dan kun je een beroep doen op het project Versnellen. Neem eerst contact op met de coördinator Versnellen of de digitaal-erfgoed-coach in je provincie om een paar aandachtspunten te bespreken.

We hebben de aandachtspunten voor een projectaanvraag op een rij gezet:

  • Versnellen ondersteunt projecten die duidelijk de ambitie hebben om data als linked open data beschikbaar te stellen in het netwerk van verbonden erfgoed. Het is dan ook belangrijk dat je deze ambitie duidelijk omschrijft in het projectplan.
  • Daarnaast draait het allemaal om de eindgebruiker. Daarom wordt verwacht dat je ook ideeën hebt over hoe de data kan worden ontsloten op een gezamenlijk platform. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Het Verhaal van Utrecht, Zuiderzeecollectie en Oorlogsbronnen.
  • Linked data is iets voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk om aan te geven hoe de extra kosten die hiermee gepaard gaan, op lange termijn binnen de organisatie worden geborgd.
  • Het is heel fijn als ervaringen en opgedane kennis binnen het netwerk worden gedeeld. Daarom wordt van je als organisatie verwacht dat je een tussentijdse evaluatie uitvoert en de bijbehorende dataset beschrijft in het Datasetregister.

Tot slot dienen er enkele administratieve documenten aangeleverd te worden:

Gebruik het online aanmeldformulier om je projectvoorstel aan te melden en voeg alle gevraagde documenten toe.

Data opschonen en plannen maken

De ambitie om data als linked open data beschikbaar te stellen in het netwerk van verbonden erfgoed sluit natuurlijk aan bij de missie en visie van jouw organisatie. Een informatieplan is hierbij een nuttig document. Hierin leg je vast hoe de digitale collectie-informatie bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie. Dit helpt bijvoorbeeld bij het stellen van prioriteiten en het beschikbaar maken van mensen en middelen.Het informatieplan is tevens de uitgelezen plek om vast te leggen hoe je data gaat opschonen en verrijken door je trefwoorden te verbinden aan termen uit het Termennetwerk.

Als je informatieplan hebt, stuur dit dan vooral ook mee met je projectvoorstel. Heb je nog geen informatieplan of werk je aan de plannen voor het opschonen en verrijken van jouw data? Neem dan contact op met de digitaal-erfgoed-coach en/of data-cleaner in jouw provincie.

Digitaal-erfgoed-coach en data-cleaner

Vind de digitaal-erfgoed-coach en data-cleaner in jouw provincie