De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is erop gericht de gebruiker zo eenvoudig mogelijk door ons erfgoed te laten navigeren. Internet is natuurlijk de uitgelezen manier om erfgoed te ontsluiten en verbinden. Om dit op een goede manier te doen maken we gebruik van linked open data. Met LOD kunnen er geweldige toepassingen ontwikkeld worden die het mogelijk maken om eindeloos door ons gezamenlijke online geheugen te surfen. De LOD bronnen samen vormen een netwerk van verbonden erfgoed dat het mogelijk maakt voor de gebruiker om over grenzen van afzonderlijke archieven, bibliotheken, musea etc data over bijvoorbeeld een thema, een persoon, een plaats, een gebeurtenis met één zoekopdracht te vinden.

 

Komende tijd zijn er mogelijkheden om hierin versneld stappen te maken. Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om hierbij te ondersteunen. Dit Versnellen 2024 is erop gericht om erfgoedorganisaties die de ambitie hebben om hun erfgoed als linked open data te ontsluiten te ondersteunen bij deze plannen, zodat zij dit sneller kunnen realiseren. Dit kan bijvoorbeeld een financiële bijdrage zijn om een NDE-compatibel collectie-informatiesysteem aan te schaffen of te verbeteren. Dit systeem is immers de bron die LOD gaat publiceren. Het kan zijn dat jouw software nog geen LOD kan publiceren maar dat de leverancier wel die ambitie heeft. Maak in dat geval samen een plan om voor te leggen bij Versnellen 2024.

Erfgoed ontsluiten en verbinden door gebruik te maken van linked open data noemen we: NDE-compatibel werken. Dit houdt in:

Om het netwerk van verbonden erfgoed voor de gebruiker zichtbaar te maken ondersteunt Versnellen 2024 ook  publiekstoepassingen die de LOD beschikbaar maken voor het publiek. Als leidraad hiervoor dient de Architectuurblauwdruk.

Neem contact op

De digitaal-erfgoed-coaches en de coördinator Versnellen staan overigens klaar om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van je plannen. Neem daarom ook altijd eerst contact met hen op en bekijk het Spoorboekje voor de juiste definitie van LOD.

Voor wie

De versnelling is bedoeld voor:

  • alle organisaties die collecties beheren, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken, en
  • collectieve erfgoedplatformen die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek.

Bijdrage

Naast het gebruik van de in het netwerk beschikbare tools, expertise en ervaring, is er ook de mogelijkheid tot financiële ondersteuning bij de uitvoering van je projectvoorstel. Voor individuele voorstellen is een bijdrage van € 5.000 tot € 15.000 beschikbaar, voor samenwerkingsprojecten is een bijdrage van € 25.000 tot € 50.000 mogelijk. Het totale budget van het versnellingsprogramma bedraagt in 2024 € 600.000.

Looptijd

Projectvoorstellen voor het versneld NDE-compatibel worden kunnen het hele jaar worden gedaan, met als uiterste datum 15 december 2024, voor zover het budget toereikend is. Eind 2024 wordt deze fase van het versnellingsprogramma geëvalueerd met het oog op een vervolg in 2025.

Ondersteuning van projectvoorstellen

De aard van ondersteuning van projectvoorstellen wordt besproken in het NDE-netwerkteam in de context van de doelstellingen van het programma Versnellen. Mocht er een verschil van inzicht zijn tussen de opsteller van het voorstel en het NDE-netwerkteam, dan neemt de werkgroep Infrastructuur in overleg met de CTO van het NDE een bindend besluit.

Digitaal-erfgoed-coaches

Vind de digitaal-erfgoed-coach in jouw provincie


Coördinator Versnellen

Sies Vonk