Door digitaal erfgoed volgens afgesproken standaarden online te publiceren kan iedereen moeiteloos door ons gezamenlijk erfgoed navigeren. Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om deze inspanningen te ondersteunen. Overweeg je om jouw collectie ook onderdeel te maken van het netwerk van verbonden erfgoed? Leg je plannen voor, want het project Versnellen kan je hierbij helpen.

 

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed wil het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om moeiteloos door het gedeelde online erfgoed te surfen. Linked open data is een internationale standaard en daarmee de ideale manier om ons erfgoed te ontsluiten en verbinden.

Netwerk van verbonden erfgoed

Op het moment dat erfgoedorganisaties hun data als linked open data beschikbaar stellen, ontstaat er een netwerk van verbonden erfgoed. Gebruikers krijgen hiermee de mogelijkheid om met slechts één zoekopdracht thema’s, personen, plaatsen, en gebeurtenissen over de grenzen van individuele archieven, bibliotheken, musea, enzovoort te vinden.

Publiceren vanuit de bron

Bij het publiceren van linked open data vanuit de bron speelt software, oftewel je collectie-informatiesysteem, een belangrijke rol. Dit maakt het mogelijk om termen te verbinden, Pid’s toe te voegen en linked data te publiceren. We noemen dit NDE-compatibel werken. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar geen zorgen: je collectie-informatiesysteem helpt je hier juist bij.

Project Versnellen

Wil jij ook NDE compatibel gaan werken en heb je daarvoor een ander collectie-informatiesysteem nodig? Of een upgrade van een bestaand systeem? Het project Versnellen biedt zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning bij deze overgang.

Om het netwerk van verbonden erfgoed voor de gebruiker zichtbaar te maken, ondersteunt het project Versnellen ook publiekstoepassingen die de linked open data beschikbaar maken voor het publiek. Denk aan thematische websites waarin collecties van verschillende organisaties samengebracht zijn. Als leidraad hiervoor dient de Architectuurblauwdruk. Heb je plannen om zo’n publiekstoepassing te gaan ontwikkelen, neem dan contact op met de coördinator Versnellen.

NDE-compatibel werken

Erfgoed ontsluiten en verbinden door gebruik te maken van linked open data noemen we: NDE-compatibel werken. Dit houdt in:

Bekijk het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties voor de juiste definitie van linked open data.

Voor wie

De versnelling is bedoeld voor:

  • alle organisaties die collecties beheren, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken, en
  • collectieve erfgoedplatformen die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek.

Bijdrage

Naast het gebruik van de in het netwerk beschikbare tools, expertise en ervaring, is er ook de mogelijkheid tot financiële ondersteuning bij de uitvoering van je projectvoorstel. Voor individuele voorstellen is een bijdrage van € 5.000 tot € 15.000 beschikbaar, voor samenwerkingsprojecten is een bijdrage van € 25.000 tot € 50.000 mogelijk. Het totale budget van het versnellingsprogramma bedraagt in 2024 € 600.000.

Looptijd

Projectvoorstellen voor het versneld NDE-compatibel worden kunnen het hele jaar worden gedaan, met als uiterste datum 15 december 2024, voor zover het budget toereikend is. Eind 2024 wordt deze fase van het versnellingsprogramma geëvalueerd met het oog op een vervolg in 2025.

Ondersteuning van projectvoorstellen

De aard van ondersteuning van projectvoorstellen wordt besproken in het NDE-netwerkteam in de context van de doelstellingen van het programma Versnellen. Mocht er een verschil van inzicht zijn tussen de opsteller van het voorstel en het NDE-netwerkteam, dan neemt de werkgroep Infrastructuur in overleg met de CTO van het NDE een bindend besluit.

Neem contact op

De coördinator Versnellen staat klaar om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van je plannen. Neem altijd eerst contact met hem op voordat je een projectvoorstel voor financiële ondersteuning gaat indienen.

Coördinator Versnellen

Sies Vonk