Even voorstellen: Eric van der Vliet, de nieuwe digitaal-erfgoed-coach voor Flevoland

8 juni 2021


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Eric van der Vliet werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Flevoland. Een introductie.


Portretfoto van Eric van der Vliet

Projecten met digitale componenten

Sinds 1 juni 2021 vervult Eric van der Vliet de functie van digitaal-erfgoed-coach. Daarnaast was en is hij werkzaam bij Batavialand als projectmedewerker, waar hij deel uitmaakt(e) van projecten met digitale componenten: digitalisering van opgravingsdocumentatie, opgravingsdossiers AVG-proof maken en diverse databasewerkzaamheden.

Voor kleine en grote instellingen

Vanuit het museum van Batavialand bestond al een uitgebreid provinciaal netwerk, onder andere dankzij de provinciale museumconsulent aldaar. De vorige digitaal-erfgoed-coach voor Flevoland, Reem Weda, heeft dit netwerk verder in kaart gebracht, contacten gelegd en een digitale nulmeting gedaan.

De digitaal-erfgoed-coach is er specifiek voor vragen over digitale aspecten, of deze nu vanuit kleine vrijwilligersorganisaties komen of grotere instellingen. Bijvoorbeeld over auteursrecht, collectieregistratie of duurzame bestandsformaten. En hij doet het niet alleen: Eric werkt samen met zijn naaste collega’s bij Batavialand, die zich de laatste tijd ook met digitalisering van collecties en archieven hebben beziggehouden.

Kennisontsluiting

Eric werkte ook aan het digitaal veilig en duurzaam maken van de gedigitaliseerde archieven om deze vervolgens via een landelijk platform beschikbaar te stellen voor iedereen. ‘Dat gaf veel voldoening,’ zegt hij, ‘het voelt als een nieuwe ingang voor een museum om de aanwezige kennis te ontsluiten.’

En Batavialand gaat door met die kennisontsluiting. Een nieuw digitaliseringsproject is alweer een eindje op weg, bedoeld om alle objecten gevonden bij scheepsopgravingen te fotograferen. Ook deze collectie zal dan voor iedereen goed vindbaar en zichtbaar zijn. Eric: ‘Het is belangrijk om oog te blijven houden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het duurzaam houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitale erfgoedcollecties. Op dat gebied leren we nog elke dag!’

Op de hoogte blijven?