Flevolandse erfgoedinstellingen willen graag samenwerken, blijkt uit digiscan

29 september 2020


H

Hoever zijn erfgoedinstellingen in Flevoland met het digitaliseren van hun collecties? En welke uitdagingen komen ze tegen? Digitaal-erfgoed-coach Reem Weda zocht het uit.


Beeld: geralt / pixabay

Een handvol organisaties

Voor de zomer heeft Reem Weda, digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Flevoland, een digiscan uitgevoerd. De jongste en qua oppervlakte de kleinste van de twaalf provincies in Nederland telt een handvol aan professionele, semi-professionele en vrijwilligersorganisaties. ‘Dat blijkt ook uit het aantal reacties op mijn uitgezette vragenlijst: acht ingevulde formulieren kwamen retour. Bij de respondenten zaten twee archieven en zes museale collecties. Drie van deze collecties zijn in beheer van Batavialand,’ vertelt Reem. ‘De digiscan geeft dus geen volledig beeld van de stand van zaken in Flevoland. Positief is dat de grotere collecties in de provincie in dit onderzoek zijn opgenomen.’

Geen digitaliseringsplan

Het merendeel van de respondenten houdt zich bezig met het digitaliseren en online beschikbaar stellen van hun collecties, zegt Reem. Collecties die qua grootte zeer uiteenlopen, variërend van 104 vliegtuigen tot duizenden steenfragmenten. Wat opvalt in het onderzoek is dat een meerderheid van de respondenten nog niet beschikt over een vooropgezet plan, het zogenaamde digitaliseringsplan of -beleid. ‘Hier is dus nog wel een verbeterslag te maken.’

Daarnaast ontbreekt het de instellingen veelal aan menskracht om gegevens in het collectiebeheersysteem in te voeren. ‘Daardoor is de basis voor de collectieregistratie niet heel solide – met vaak rommelige en incomplete gegevens als gevolg. Bovendien is het nog geen gemeengoed om bij het invoeren gebruik te maken van standaard terminologieën binnen het Flevolandse erfgoedveld.’

Online zichtbaarheid

De collecties zijn veelal op de eigen website te vinden, maar ook via portals van derden. Zo wordt de Maritieme Rijkscollectie gedeeld via de RCE-collectiecatalogus- en beeldbank. In tegenstelling tot sommige andere provincies heeft Flevoland geen eigen platform voor het provinciale erfgoed. ‘Wel hebben de respondenten hier belangstelling voor,’ zegt Reem. ‘Met goede afspraken en een duidelijke meerwaarde zijn de instellingen bereid om erfgoed te delen op zo’n provinciaal platform. Ze verwachten dat zo’n platform een groter bereik heeft dan de eigen website.’

Samenwerking

Op de vraag of de instellingen behoefte hebben aan samenwerking, antwoordde driekwart van de respondenten ‘ja’. Sowieso trekt het merendeel al samen op. ‘Neem de collectiebeheerders: zij werken vaak samen met anderen om hun collecties digitaal toegankelijk te maken en te houden. Zo delen ze computers, opslagmedia en andere apparatuur met collega-organisaties en clubs in de omgeving.’

Verder kan de ontwikkeling van een platform voor Flevolands erfgoed die samenwerking een extra impuls geven, vindt Reem. ‘Het is wel van belang om uit zoeken wat er dan precies verwacht wordt van een dergelijk platform en wat deelnemers hieraan wensen bij te dragen. Als digitaal-erfgoed-coach wil ik de geïnteresseerde organisaties bij elkaar brengen en deze mogelijkheden onderzoeken.’

Op de hoogte blijven?