Advies over digitaal erfgoed? Vraag het de coach

2 juli 2019


H

Heb je vragen over het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van de digitale collectie van jouw instelling? Binnenkort kun je hiervoor terecht bij een digitaal-erfgoed-coach bij het provinciale steunpunt bij jou in de buurt. De coaches in Zuid-Holland en Friesland zijn al gestart.


Netwerk van ondersteuning

De digitaal-erfgoed-coaches maken deel uit van een netwerk van ondersteuning dat erfgoedmedewerkers in het hele land (vrijwilligers en betaalde krachten) helpt met advies en praktische tips bij het werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De coaches werken vanuit de provinciale erfgoedsteunpunten, die verenigd zijn in het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN). Medewerkers uit alle erfgoedsectoren (archief, bibliotheken, media/AV, musea en wetenschap) kunnen gebruikmaken van de steunpunten.

Advies op maat

Op die manier kan iedereen advies op maat krijgen. Het NDE hoopt daarmee ook vooral tegemoet te komen aan de behoeften van de kleinere erfgoedinstellingen. Want als alle erfgoedorganisaties meer impact willen maken met digitaal erfgoed, is het van groot belang dat ook deze collecties duurzaam digitaal toegankelijk worden.

Maak kennis met Tamara en Nynke

Erfgoedmedewerkers in Zuid-Holland kunnen terecht bij Tamara van Zwol van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Tamara is collega-erfgoedprofessionals graag van dienst. ‘We merken dat erfgoedinstellingen naast de benodigde kennis over digitalisering en het kunnen delen van ervaringen met andere instellingen, ook juist behoefte hebben aan advies op maat, praktische ondersteuning, of gewoon antwoord op hun specifieke vragen. Daar ben ik al twee jaar mee bezig, onder meer door het schrijven van het Spoorboekje Digitalisering, en wil ik graag in blijven voorzien.’

Friese erfgoedprofessionals kunnen aankloppen bij Nynke Kuipers. Zij is werkzaam bij Stichting Erfgoed & Publiek en Museumfederatie Fryslân. Ook Nynke heeft zin om aan de slag te gaan: ‘Friese verhalen en erfgoed digitaal beschikbaar maken voor elkaar, met elkaar. Hoe kan ik jouw organisatie daarbij helpen?’

Op de hoogte blijven?