Nationale Strategie Digitaal Erfgoed


A

Alle activiteiten binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn geënt op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Cultuurproducerende instellingen, erfgoedpartijen en vele andere partners voeren samen in het netwerk deze strategie uit in opdracht van het ministerie van OCW. Ze ontwikkelen een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van faciliteiten en ondersteuning om digitaal erfgoed naar de gebruikers te brengen.


De herziene Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (maart 2021)

In een notendop

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is samen te vatten in vier uitgangspunten. Ze verwoorden waar het NDE voor staat en naar streeft.

  • De gebruiker staat centraal

De wensen van de erfgoedgebruiker staan voorop. Daarom overbruggen erfgoedinstellingen scheidslijnen tussen collecties en bieden ze de gebruiker met digitale technieken grenzeloze toegang tot het erfgoed in Nederland.

  • Delen vanuit de bron

Erfgoedinstellingen stellen hun erfgoedinformatie zodanig beschikbaar in het netwerk, dat het duurzaam toegankelijk en beheerd, verbonden, verrijkt en gebruikt kan worden.

  • Netwerkprincipes

Erfgoedinstellingen maken gebruik van een gemeenschappelijke informatiearchitectuur (de DERA), faciliteiten en standaarden die in het netwerk voorhanden zijn. Zo maken ze erfgoedinformatie nog beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

  • Iedereen draagt bij

Het succes van het netwerk is een optelsom van de bijdragen van alle deelnemers. De kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners delen faciliteiten, ontwikkelingen, kennis en ervaring dan ook zoveel mogelijk met elkaar. Open, verbonden en innovatief.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is niet alleen een strategie voor digitalisering, het is vooral ook een strategie voor samenwerking. Deze laatste factor is van doorslaggevend belang voor het succes. Alle erfgoedinstellingen dragen daarom de kernwaarden ‘open, verbonden en innovatief’ uit.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (2015) is in maart 2021 in vernieuwd. De verdergaande digitalisering van de samenleving en de impact hiervan op erfgoed vroegen hierom. Het gebruik van erfgoed door publiek en makers staat nog steeds centraal in de Nationale Strategie 2021-2024. Nieuw is de aandacht voor het gebruik van state of the art technologie als artificiële intelligentie en big data bij het beschikbaar stellen van digitaal erfgoed. Ook legt de nieuwe versie de relatie met het erfgoed van de podiumkunsten, de ontwerpsector en digitale cultuur.

Download de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (2021)

National Digital Heritage Strategy 2021-2024

The National Digital Heritage Strategy (2015) is renewed in March 2021. The ongoing digitisation of society and its impact on heritage called for this. The use of heritage by the public and makers is still central to the National Strategy 2021-2024. New is the focus on the use of state-of-the-art technology such as artificial intelligence and big data in making digital heritage available. The new version also establishes a relationship with the heritage of the performing arts, the design sector and digital culture.

Download the National Digital Heritage Strategy (2021)

Wil je meer weten over het begin van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de werkprogramma’s in de voorgaande periode? Lees dan ook de eerste Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uit 2015.

Doe mee en teken het NDE-manifest

Staat jouw organisatie achter de vijf uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Onderteken dan het manifest! Ruim zeventig instellingen gingen je al voor. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl

Zet als instelling ook je handtekening

Wil je meer weten over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed?

Neem contact op met Wilbert Helmus, netwerkmanager

Gerelateerde activiteiten