Acht coaches voor digitaal erfgoed aan de slag

11 september 2019


I

In acht provincies is er inmiddels een digitaal-erfgoed-coach aan de slag. Alle medewerkers uit de erfgoedsector kunnen hier terecht voor advies over het zichtbaar, houdbaar en duurzaam maken van digitaal erfgoed. Dus heb je vragen? Klop aan bij je coach!


Netwerk van ondersteuning

De digitaal-erfgoed-coaches maken deel uit van een netwerk van ondersteuning dat erfgoedmedewerkers in het hele land (vrijwilligers en betaalde krachten) helpt met advies en praktische tips bij het werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De coaches werken vanuit de provinciale erfgoedsteunpunten, die verenigd zijn in het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN). Medewerkers uit alle erfgoedsectoren (archief, bibliotheken, media/AV, musea en wetenschap) kunnen gebruikmaken van de steunpunten.

Vind je coach

Bekijk het overzicht om te zien wie de coach is in jouw provincie. We werken er hard aan om ook de laatste openstaande plekken te vullen.

Netwerk van coaches

Op 3 september kwamen alle coaches voor het eerst bij elkaar in Den Haag. Dit was de aftrap voor het onderlinge delen van kennis, trainingsmateriaal, use cases en ervaringen. Als de situatie erom vraagt, kunnen coaches ook in andere provincies dan de eigen ingezet worden. En waar de gevraagde expertise niet binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed of het eigen coach-netwerk aanwezig is, is er ruimte om dit van buiten te halen. De coaches leggen verbindingen tussen de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de praktijk van het werkveld. Andersom kunnen zij door die ervaringen in de praktijk waardevolle input geven voor de verdere invulling en uitvoering van de strategie.

Op de hoogte blijven?