Houdbaar


Tools en standaarden voor duurzame toegang

Deze programmalijn van Digitaal Erfgoed Houdbaar brengt vraag en aanbod naar tools voor duurzame toegang bij elkaar. Het ontwikkelen van nieuwe tools is belangrijk en voorbeelden van implementaties bieden inspiratie voor de eigen praktijk.

Activiteiten in de programmalijn Tools voor duurzame toegang

Tools en kennis

De collecties die erfgoedinstellingen verwerven zijn steeds vaker digitaal. Om ervoor te zorgen dat deze collecties goed bewaard en beheerd kunnen worden, controleren instellingen ze bij binnenkomst. Hierbij is het van belang om gebruik te maken van specifieke tools. In de programmalijn Tools en standaarden voor duurzame toegang richten we ons op het ontwikkelen van de benodigde preserveringstools en delen we kennis over het gebruik ervan.

Wat willen we bereiken?

Met de activiteiten binnen de programmalijn Tools en Standaarden voor duurzame toegang willen we erfgoedinstellingen bewust maken van het belang en het gebruik van standaarden en de noodzaak tot samenwerking en afstemming.

Afstemming op het gebied van webarchivering vindt plaats via het Nationale Register Webarchieven. Kennisdeling met betrekking tot het archiveren van sociale mediabronnen gebeurt via voorbeeldprojecten.

We ontwikkelen instrumenten voor het veiligstellen van digitaal erfgoed op fysieke dragers. Ook realiseren we laagdrempelige voorzieningen voor het toekennen van persistent identifiers (PID’s) waardoor digitale informatie duurzaam vindbaar en toegankelijk blijft.

Doel van het project Software-archivering is dat er meer zicht komt op bestaande softwarecollecties in Nederland en de behoefte aan kennis omtrent softwarearchivering.

Meer weten over tools en standaarden voor duurzame toegang?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar