Digitaal Erfgoed @UM | zichtbaar, bruikbaar, houdbaar

  • Woensdag 16 juni 2021

  • Online

  • 15.00-16.30 uur


E

r gebeurt binnen de Universiteit Maastricht (UM) veel op het gebied van digitaal erfgoed. Wil je daar meer over weten en wil je graag meedenken over de toekomst en borging daarvan in onze regio? Sluit dan aan bij het online evenement Digitaal Erfgoed @UM zichtbaar, bruikbaar, houdbaar.


Beeld: enkele boeken uit de Golden Age of Illustration -ollectie van Universiteit Maatricht

Tijdens dit evenement ondertekent Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur, het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) namens de Universiteit Maastricht (UM). Daarmee onderschrijft de UM de uitgangspunten van het manifest en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed om het erfgoed beter zichtbaar te maken en te verankeren in de regio.

Met verschillende projectpresentaties word je bijgepraat over de ontwikkelingen rond linked open data en participatieve erfgoedprojecten in onderzoek en onderwijs aan de UM. Tijdens een paneldiscussie komen ook toekomstige samenwerkingen aan bod.

Gerelateerde evenementen