Duurzame identifiers bij de bron


A

Als een erfgoedinstelling haar erfgoedcollectie als linked open data beschikbaar wil stellen, hebben de objecten een duurzame identifier nodig. Dit unieke identificatienummer is te vergelijken met het ISBN bij boeken. Hoe handig zou het zijn als je vanuit je collectieregistratiesysteem de objecten van een duurzame identifier kan voorzien? Op dit vlak hebben instellingen en softwarebedrijven binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed flinke stappen gezet.


Informatie koppelen

Het gebruik van linked open data maakt het koppelen van informatie over erfgoedcollecties gemakkelijker. Het is ideaal voor de gebruiker: als iemand iets zoekt over een bepaalde schilder, krijgt hij alle beschikbare informatie uit verschillende online collecties in een keer te zien. Afzonderlijke websites raadplegen is niet meer nodig. Dit is de ideale situatie die de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed voorstaat. Door het gebruik van linked open data kunnen eindgebruikers de collecties van de instellingen beter vinden. En de erfgoedinstelling vergroot zo het bereik van haar collectie.

Programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Het thema duurzame identifiers bij de bron past in het programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het standaardiseren en met elkaar verbinden van erfgoedinformatie.

Lees meer over dit programma

Samenwerken met softwareleveranciers

Softwareleveranciers spelen een centrale rol bij het geschikt maken van de collectiebeheersystemen voor linked open data en duurzame identifiers. Door samen te werken met de softwareleveranciers wil het Netwerk Digitaal Erfgoed, vanuit de instellingen, het mogelijk maken om alle objecten in een collectieregistratiesysteem van een persistent identifier te voorzien en meteen beschikbaar te stellen als linked open dataset. Dit maakt het voor kleinere erfgoedinstellingen makkelijk om hun collecties optimaal doorzoekbaar te maken en aan te sluiten op andere digitale collecties.

Stand van zaken

Inmiddels zijn er flinke stappen gemaakt en hebben verschillende leveranciers extra functionaliteiten in hun software opgenomen. Ze vertalen daarmee de uitgangspunten van de Nationale Strategie naar de praktijk. Het NDE werkt samen met de softwareleveranciers aan het beschikbaar stellen van de eisen waar een collectiebeheersysteem moet voldoen.

 

Wil je meer weten?

Neem contact op met Enno Meijers, Chief Technology Officer

Gerelateerde activiteiten