Zet de versnelling in: boost de vindbaarheid van je digitaal erfgoed door NDE-compatibel te gaan werken

29 februari 2024


J

e erfgoed digitaal beschikbaar maken en toch niet gevonden worden? Dat is ontzettend jammer. Gelukkig is er een oplossing: door te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden kunnen we dit erfgoed wél toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit noemen we ‘NDE-compatibel werken’. In 2024 zijn er mogelijkheden om versneld stappen te maken op dit gebied, met ondersteuning van het ministerie van OCW.


Foto: Fotocollectie Elsevier, Ron Kroon / Anefo, 27 juni 1968

Zo werk je NDE-compatibel

Met erfgoedorganisaties, softwareleveranciers en andere partners in het netwerk zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt om erfgoed op een nog betere manier met elkaar te verbinden. Dit betekent dat je:

Ook voor erfgoedplatformen zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met beheerders van provinciale of thematische platformen. Zij kunnen NDE-compatibel worden door deze in te richten op basis van linked open data en het Datasetregister. Hierbij wordt de Architectuurblauwdruk toegepast.

Terugblikken

In 2023 heeft het ministerie van OCW extra middelen vrijgemaakt voor erfgoedorganisaties om een breder publiek te bereiken met digitaal erfgoedcollecties. Dit resulteerde in een groot aantal projectvoorstellen. Het merendeel van de voorstellen richtte zich op de overstap naar een collectie-informatiesysteem dat NDE-compatibel is, of op het aanpassen van het huidige systeem om aan die compatibiliteit te voldoen. Daarnaast dienden enkele organisaties aanvragen in voor de ontwikkeling van een collectief erfgoedplatform dat volledig NDE-compatibel is.

In 2024 kunnen organisaties die collecties beheren, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken, weer projectvoorstellen indienen die bijdragen aan het netwerk van verbonden erfgoed.

Zo kun je versnellen

Je kunt een voorstel doen om je collectie breder toegankelijk te maken en te verbinden met ander erfgoed door:

  • de overstap te maken naar een collectie-informatiesysteem dat NDE-compatibel is;
  • een collectie-informatiesysteem NDE-compatibel te helpen maken;
  • een collectief erfgoedplatform NDE-compatibel maken op basis van de Architectuurblauwdruk.

Aan de slag

Lees hier hoe je een projectvoorstel kunt indienen.

Gerelateerd nieuws