Terugblik LOD vanuit collectiebeheersysteem: ‘Belangrijke eerste stappen gezet’

13 december 2019


I

Ivo Zandhuis is zelfstandig specialist digitaal erfgoed en projectleider LOD en PID bij de bron van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit is een project waarin erfgoedinstellingen ondersteuning krijgen bij hun gesprekken met leveranciers van collectiebeheersystemen. Ivo doet verslag van de bijeenkomst ‘Linked Open Data vanuit het collectiebeheersysteem’ die tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed werd gehouden.


De deelnemers aan de bijeenkomst. Foto: Historisch Centrum Overijssel.

“Op 28 november ontmoetten in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle 15 data- en applicatiemanagers van erfgoedinstellingen elkaar. Alle 15 streven zij hetzelfde doel na: zorgen dat hun collectiebeheersysteem straks is ingericht volgens Linked Open Data (LOD). Zodat informatie makkelijker te combineren is, zonder dat je last hebt van grenzen tussen collecties en instellingen.”

Algemene discussie

“Netwerkmanager Wilbert Helmus zorgde er die dag voor dat we niet te veel in onze eigen bubbels bleven hangen. Maar dat er ook ruimte was voor een algemene discussie. Hoe kunnen we het netwerk van erfgoeddata zoveel mogelijk uitbreiden?”

Ondersteuning van het Netwerk Digitaal Erfgoed

“Alle data- en applicatiemanagers hebben een aantal verzoeken bij hun leverancier neergelegd. Kunnen objecten worden geïdentificeerd met een Uniform Resource Identifier? Kan de data zoveel mogelijk linken naar terminologiebronnen? En kan de data in RDF-formaat beschikbaar worden gesteld? Technische onderwerpen dus. Waarbij het Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteuning biedt. Wij willen namelijk graag dat deze functionaliteiten straks beschikbaar zijn voor alle erfgoedinstellingen die hetzelfde systeem gebruiken.”

Levend Play-a-LOD

“Om het ijs te breken speelden we Levend Play-a-LOD. Elke deelnemer was een concept (bv. de persoon ‘Thorbecke’ of het geschilderde portret van Thorbecke) en samen gingen we op zoek naar onderlinge relaties (in dit geval ‘staat afgebeeld op’). Met touwtjes maakten we op die manier een klein netwerk van informatie in levenden lijve.”

Belangrijke eerste stappen gezet

“Daarna vertelden vier data- en applicatiemanagers hoe ver ze waren met de doorontwikkeling van hun collectiebeheersysteem. En hoe de samenwerking met de leverancier verliep. Ze gaven allemaal aan dat ze belangrijke eerste stappen hadden gezet. En dat leveranciers welwillend waren. De leveranciers leveren graag software die ervoor zorgt dat een instelling aan de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur kan voldoen.”

Het smaakte naar meer

“Daarnaast bleek ook dat deelnemers van de bijeenkomst ongeduldig waren en heel graag vervolgstappen wilden zetten. Het smaakte naar meer. We kwamen tot de conclusie dat regelmatig overleg in deze combinatie een belangrijke bijdrage kon leveren aan het Netwerk van Digitaal Erfgoed.”

Op de hoogte blijven?