Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coaches Mireille de Jong en Filip Vedder

10 juni 2020


E

lke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Mireille de Jong en Filip Vedder werken als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Groningen. Een introductie.


Portretfoto van Mireille de Jong en Filip Vedder

Mireille de Jong en Filip Vedder, werkzaam bij Erfgoedpartners, nemen in het gezelschap van de digitaal-erfgoed-coaches een bijzondere plek in. ’We fungeren als aanspreekpunt voor het Groningse erfgoedveld,’ zegt Mireille. ‘Maar ook onze andere collega’s van Erfgoedpartners zijn inzetbaar bij vragen. Dat zit zo: we werken in een team aan digitaliseringskwesties. We vinden het belangrijk dat je digitalisering van je collectie niet als een los thema ziet, maar als integraal onderdeel van je instellingsbeleid meeneemt.’

Erfgoedpartners heeft een steunfunctie voor erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Filip: ‘We werken voor verschillende sectoren, zoals orgel- en molenstichtingen en musea. Het betreft veelal kleine organisaties waar vooral vrijwilligers actief zijn. De provincie Groningen vindt digitalisering heel belangrijk. Zo helpen we als Erfgoedpartners al ruim drie jaar lokale instellingen op dit gebied, en kwam collectiegroningen.nl tot stand, waar de top-10 van Groningse museale collecties vrij beschikbaar is in beeld en publieksvriendelijke tekst. Sinds het najaar van 2019 zijn we actief vanuit ons digitaal-erfgoed-coachschap.’

Vraag breder maken

Welke vragen komen er zoal op hen af? Als voorbeeld noemt Mireille een vraag over het digitaliseren van een museumcollectie. ‘Zo’n vraag maken we dan breder door bijvoorbeeld ook de presentatie van de digitale collectie aan je publiek mee te nemen.’ Filip: ‘Het gaat er dan niet alleen om een plaatje op je website te zetten, maar ook te zorgen voor goede begeleidende teksten.’

In het wekelijkse overleg bekijken Mireille, Filip en collega’s hoe ze als digitaal-erfgoed-coaches de vragen vanuit het erfgoedveld kunnen beantwoorden. Mireille: ‘Ikzelf richt me vooral op beleid en subsidies, Filip houdt zich bezig met digitalisering, een andere collega weet alles over op behoud en beheer, enzovoort. Zo komen we tot het beste advies. Vervolgens gaat een van ons, of in duovorm, met de betreffende erfgoedinstelling in gesprek.’

Workshop

Een succes noemt Mireille hun introductieworkshop over onder andere linked open data en api’s (application programming interfaces). ‘Met vertegenwoordigers van maar liefst veertig erfgoedinstellingen was de workshop helemaal volgeboekt,’ aldus Mireille. ‘Opvallend was dat de deelnemers vooral aandacht hadden voor de techniek,’ vult Filip aan. ‘Dat verraste me wel.’

In het najaar krijgt deze workshop een vervolg. Mireille: ‘Het wordt een werksessie waarin we samen met de deelnemers gaan kijken wat zaken als linked open data nu concreet kunnen betekenen voor je organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om de techniek, maar ook om het beleid dat je als erfgoedinstelling voert.’

Kleine stapjes

‘Onze trajecten zijn niet in korte tijd afgerond,’ zegt Mireille. ‘Maar dat hoeft ook niet. Omdat ons werkveld nog niet zoveel ervaring heeft met het digitaal toegankelijk maken van collecties, nemen we steeds kleine stapjes. Zo zorgen we ervoor dat de collecties van Groningse erfgoedorganisaties langzaam maar zeker online beschikbaar komen.’

Mireille de Jong

Gerelateerd nieuws