Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Tim Stapel

8 juli 2020


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Tim Stapel werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Gelderland. Een introductie.


Foto van Tim Stapel

In september 2019 is Tim Stapel aan de slag gegaan als digitaal-erfgoed-coach. Daarnaast werkt hij als projectmedewerker bij Erfgoed Gelderland. ‘Ik ondersteun Gelderse erfgoedinstellingen die hun collectie willen ontsluiten op het platform CollectieGelderland.’ Het coachschap en zijn werk voor CollectieGelderland lopen door elkaar heen, zegt Tim. ‘Vanuit beide functies krijg ik vragen over hoe je je digitale collecties kunt publiceren en hoe je ze – vanuit de NDE-gedachte – houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maakt.’

Collectiemateriaal etaleren

Een mooi voorbeeld is een tiental historische verenigingen die beperkt online toegang kon geven tot hun digitale collecties. ‘Door de aansluiting op de CollectieGelderland kunnen ze nu hun collectiemateriaal etaleren.’ Al klinkt dat eenvoudiger dan het in werkelijkheid is, zegt Tim. ‘Zo hadden een paar verenigingen hun collectiegegevens in een Excelbestand staan. Daar gingen een paar slagen overheen voordat die data konden worden gepubliceerd. Een mooie adviesklus.’

Informatiebeleid onder de loep

Inmiddels heeft Tim alweer een andere opdracht: ‘Een klein museum vroeg ons te kijken naar zijn informatiebeleid.’ Een goede zaak, vindt hij. ‘Op zo’n moment doet een erfgoedinstelling een stapje terug en gaat na hoe zij de digitalisering van de collectie verankert in haar beleid. Heel nuttig om de doelen voor de langere termijn goed op een rij te zetten.’

Kennis delen

Tot slot wil Tim het belang van het ‘netwerkdenken’ benadrukken. ‘Ik geloof hier echt in. Binnen het netwerk van alle erfgoedinstellingen, groot en klein, is veel kennis aanwezig en die wordt graag met iedereen gedeeld, is mijn ervaring. Ook de Gelderse instellingen dragen hier hun steentje aan bij. Vanuit mijn rol als coach probeer ik dat ook te faciliteren. En als een instelling dan weer eens haar kennis deelt, dan kan ik daarvan genieten.’

Op de hoogte blijven?