Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Tamara van Zwol

22 juli 2020


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Tamara van Zwol werkt als digitaal-erfgoed-coach voor erfgoedorganisaties in de provincie Zuid-Holland. Met dit interview besluiten we onze introductieserie over de coaches.


Portretfoto van Tamara van Zwol

Tamara van Zwol is van oorsprong archivaris. Ze werkt al enige jaren als consulent bij Erfgoedhuis Zuid-Holland, en daarnaast is ze sinds september 2019 digitaal-erfgoed-coach. ‘Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft sinds 2,5 jaar de opdracht om musea en historische verenigingen te adviseren bij het digitaliseren van hun collecties. Ik verrichtte dus al taken als een soort digitaal-erfgoed-coach avant la lettre, maar met het coachschap is mijn werkveld breder geworden,’ benadrukt ze. ‘Ook hoogheemraadschappen en archiefdiensten bijvoorbeeld kunnen met hun vragen bij mij terecht.’

Kennis delen

Wat Tamara als coach vooral doet is hulpmiddelen aanreiken. ‘Ik geef advies en de betreffende instelling gaat er vervolgens zelf mee aan de gang. Ook als de instelling in de tussentijd feedback of een vervolgadvies nodig heeft, zijn we er als coaches voor hen.’ Bij dit advieswerk kan Tamara terugvallen op een breed netwerk. ‘Als ik een vraag niet zelf kan beantwoorden, dan kan ik terecht bij mijn collega-coaches. We delen onze kennis met elkaar.’

Spoorboekje

Trots is Tamara op het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties, dat zij in opdracht van de provincie Zuid-Holland schreef. Deze wegwijzer richt zich niet alleen op instellingen die moeten starten met digitaliseren. Ook instellingen die al een heel eind onderweg zijn, vinden in dit boekje een handig stappenplan. ‘Aanvankelijk zou er alleen een editie voor de erfgoedorganisaties in Zuid-Holland uitkomen. Maar al snel bleek er behoefte aan een landelijke versie. De Zuid-Holland-editie heeft een hoofdstuk over lokale ondersteuningsmogelijkheden bij digitalisering, in de landelijke editie is dit hoofdstuk vervangen door een introductie over linked data.’

Komend najaar verschijnt er een nieuwe, interactieve online editie waaraan ook Tamara’s collega’s een bijdrage leveren. ‘Daarmee wordt het Spoorboekje een product van alle digitaal-erfgoed-coaches. Het vernieuwde spoorboekje wordt geborgd bij het Landelijk Contact van Museumconsulenten. We hopen dat de nieuwe versie, die steeds actueel gehouden kan worden, bij nog meer erfgoedinstellingen in gebruik komt.’

Data opschonen

En het blijft niet bij het Spoorboekje alleen. Onlangs maakte Tamara een Nederlandse vertaling en bewerking van de online workshop OpenRefine van Library Carpentry. ‘Hiermee leren erfgoedinstellingen hoe ze de data in hun collectieregistratiesysteem kunnen opschonen, standaardiseren en uiteindelijk verrijken.’

Met veel plezier heeft Tamara deze workshop toegankelijk gemaakt voor musea en historische verenigingen. ‘Die vertaalslag maken naar mijn doelgroepen is leuk om te doen. Maar het allerleukste vind ik het contact met het erfgoedveld,’ zegt ze. ‘Uiteindelijk draait het in mijn werk om de mensen die digitaliseren, niet om het digitaliseren zelf. En als ik ze daarbij kan helpen, dan word ik daar heel blij van.’ Tamara heeft sinds september een digitaal inloopspreekuur; de data worden bekendgemaakt via www.zelfdoeninzh.nl.

Op de hoogte blijven?