Even voorstellen: digitaal erfgoed coach Reem Weda

17 juni 2020


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Reem Weda werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Flevoland. Een introductie.


Portretfoto van Reem Weda

Sinds 1 oktober 2019 werkt Reem Weda als digitaal-erfgoed-coach bij erfgoedpark Batavialand. De jongste en qua oppervlakte de kleinste van de twaalf provincies in Nederland telt een handvol aan professionele, semi-professionele en vrijwilligersorganisaties. ‘Het is een klein netwerk maar wel divers,’ aldus Reem. ‘Van een maritiem archeologisch depot tot een organisatie die een grote verzameling historische vliegtuigen beheert.’ Hij studeerde geschiedenis en heeft zijn sporen als erfgoedprofessional verdiend bij onder andere de Museumfederatie Fryslân, het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Europeana.

‘Ik help graag erfgoedcollega’s’

Wat maakt het werk als digitaal-erfgoed-coach zo leuk? ‘Ik draag met plezier bij aan de ontwikkeling van digitaal erfgoed. En ik help graag instellingen met allerlei praktische zaken. Denk aan het koppelen van data en afbeeldingen. Steeds probeer ik daarbij samen met de vragende instelling een duurzame oplossing of werkwijze te vinden, bijvoorbeeld voor collectieregistratie en het gebruik van linked data-bronnen.’

Alle scheepswrakken verzamelen

Soms betreft dat ook onverwachte zaken. ‘Zo ondersteun ik Batavialand bij het “redden” van een tien jaar oude website. Deze site heeft informatie over zo’n 140 van de 400 wrakken die in Flevoland gevonden zijn. We migreren deze data naar een database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En omdat deze gegevens straks te zien zullen zijn op MaSS, een site met Nederlandse scheepswrakken van over de hele wereld, zijn we gegevens ook aan het opschonen en verrijken. Bovendien voegen we beeldmateriaal uit de opgravingsdossiers vanuit Batavialand toe. Een superleuke opdracht.’

Nulmeting

Hoever zijn de erfgoedinstellingen in zijn provincie met het digitaliseren van hun collecties? Om op die vraag antwoord te krijgen is Reem een nulmeting gestart. ‘Binnenkort maak ik de resultaten van dit onderzoek bekend. Ik kan alvast verklappen dat er bij de instellingen veel vragen leven op het gebied van het duurzaam en veilig beheer van digitale bestanden, auteursrecht en fondsenwerving.’ Voor Reem ligt er als digitaal-erfgoed-coach werk genoeg.