Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Nynke Kuipers

24 juni 2020


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Nynke Kuipers werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Friesland. Een introductie.


Portretfoto van Nynke Kuipers

In augustus 2019 is Nynke Kuipers als digitaal-erfgoed-coach aan de slag gegaan. Over de vraag wat er sindsdien veranderd is, hoeft ze niet lang na te denken: ‘De enorme uitbreiding van mijn netwerk!’ Overigens spreek ze liever van ‘ons netwerk’, want ze doet alles samen met haar naaste collega’s van de Museumfederatie Fryslân en Stichting Erfgoed & Publiek. Naast haar functie als coach adviseert ze musea over digitaliseringskwesties. ‘Die beide taken lopen in elkaar over en versterken elkaar.’

Terug naar die fikse uitbreiding: ‘We hadden vanuit de musea al een sterk netwerk, en dat is in een klap sectoroverstijgend uitgebreid. Ik word als digitaal-erfgoed-coach bevraagd door kleine organisaties met vrijwilligers die leuke projecten uitvoeren, maar ook door grote erfgoedinstellingen die vanuit de hele provincie aankloppen met vragen over digitalisering.’

‘Dit hoeven we niet meer uit te leggen’

De term ‘duurzaam digitaal erfgoed’ is inmiddels gemeengoed geworden in de Friese erfgoedwereld, merkt Nynke. ‘We hoeven dit niet meer uit te leggen. Natuurlijk is het een breed begrip en niet iedereen in het veld kan het meteen goed benoemen. Maar wel is duidelijk: hier moeten we iets mee! En dat zie je terug in de vragen die ik voorgelegd krijg: “We hebben een digitaliseringsplan liggen. Is het duurzaam? Oftewel: zorgen we ervoor dat het digitale erfgoedmateriaal ook in de toekomst bruikbaar en vindbaar blijft? Zo niet, hoe kunnen we de plannen duurzaam maken?”’

Ook bij de subsidieverstrekkers, zoals de Provincie Fryslân, is dit begrip geland. ‘Instellingen die een digitaal platform willen starten, krijgen nu als vraag: “Hoe is het gesteld met de duurzaamheid ervan?”’

Digitaliseringsimpuls

Dit bewustzijn heeft een duidelijke reden. Dankzij het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed hebben de erfgoedinstellingen de afgelopen vijf jaar veel collectiemateriaal gefotografeerd, gedigitaliseerd en ontsloten. Nynke: ‘Dankzij die mooie basis is de focus in de Friese erfgoedwereld nu komen te liggen op het zichtbaar maken van het gedigitaliseerde werk. Want de digitale toegankelijkheid ervan is nog niet optimaal – en daar kunnen we als veld flink in doorpakken. Als digitaal-erfgoed-coach adviseer de organisaties hierbij en geef ik presentaties.’

Op de hoogte blijven?