Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Marieke Houtekamer

13 maart 2023


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Marieke Houtekamer is per 1 maart Anne Hobbel opgevolgd als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Zeeland. Een introductie.


Portretfoto van Marieke Houtekamer

Na het afronden van een opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie en een Master Archiefwetenschap aan de Universiteit Leiden, begon Marieke in 2015 haar loopbaan bij het team Digitaal Informatiebeheer van de gemeente Hulst. Hier ondersteunde zij haar collega’s bij digitaal werken en was zij betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten.

Vier jaar later maakte zij binnen de gemeente Hulst de overstap naar het sociale domein. ‘Ik wilde iets voor de inwoners doen en het gemeentelijke werk vanuit een ander perspectief bekijken,’ legt Marieke uit. Ze noemt het een leerzame tijd, aangezien ze zich moest inwerken in een nieuwe wereld voor haar, die van minimabeleid, schuldhulpverlening en inburgering.

Een nieuwe weg inslaan

Na nog een paar jaar kwam Marieke op een kantelpunt: zou ze doorgaan in het sociale domein of haar hart volgen en kiezen voor een baan in het erfgoed? Haar eerdere studies en mooie herinneringen aan haar stages bij erfgoedorganisaties gaven de doorslag – ze solliciteerde als digitaal-erfgoed-coach bij Erfgoed Zeeland.

Wat maakt haar nieuwe functie zo aantrekkelijk? ‘Ik heb te maken met musea, archieven en historische verenigingen. Kortom, een grote variatie aan mensen, organisaties en collecties.’ Bovendien kenmerkt haar werkgever zich door een breed scala aan expertises, van streektalen tot monumenten, van advies over publieksbereik tot digitalisering. ‘Lekker breed dus.’

Werken aan het nieuwe erfgoedplatform

Als digitaal-erfgoed-coach houdt ze zich onder andere bezig met het nieuwe erfgoedplatform waar Erfgoed Zeeland en ZB Bibliotheek van Zeeland samen aan werken. ‘Ik zal de inmiddels 22 aangesloten organisaties ondersteunen bij het invoeren van hun data in het collectieregistratiesysteem Atlantis. Deze werkzaamheden neem ik langzamerhand over van mijn voorgangster Anne. Op termijn ga ik ook de erfgoedinstellingen begeleiden die willen aansluiten bij het erfgoedplatform. Samen met mijn collega zal ik cursussen geven hoe ze het erfgoedplatform kunnen gebruiken.’

Marieke heeft veel zin in haar nieuwe functie. ‘Ik kan de ervaring die ik bij de gemeente Hulst heb opgedaan, inzetten als digitaal-erfgoed-coach,’ zegt ze enthousiast. ‘Denk bijvoorbeeld aan het helpen en adviseren van mensen. Natuurlijk moet ik me nog inwerken, maar ik verwacht dat dit snel zal gaan. Bovendien kan ik altijd terugvallen op mijn collega’s, zowel intern als in de andere provincies.’

Digitaal-erfgoed-coaches

Vragen over digitaal erfgoed? Neem contact op met de digitaal-erfgoed-coach in je provincie

Zoek je digitaal-erfgoed-coach