Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Lois Muller

17 september 2021


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Lois Muller werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Noord-Holland. Een introductie.


Portretfoto van Lois Muller

Op 16 augustus is Lois gestart als digitaal-erfgoed-coach vanuit het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en NMF Erfgoedadvies. Ze volgt Margot de Haan op die deze functie bijna twee jaar vervulde.

In het erfgoedveld is Lois geen onbekende. Hiervoor werkte ze bij het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) waar ze zich onder meer bezighield met de NDE-manifesten en bijeenkomsten zoals de erfgoedhacakathon HackaLOD. Ook bood ze ondersteuning bij verschillende projecten binnen de werkgebieden Bruikbaar en Zichtbaar. Kortom, Lois, die de opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie volgde, is vertrouwd met digitaal erfgoed en de brede erfgoedsector.

Ook gemeenten

Ze heeft enorm veel zin in haar nieuwe functie. ‘Een dag per week richt ik me op de communicatie voor NMF Erfgoedadvies, en de twee andere dagen zijn voor mijn werk als digitaal-erfgoed-coach. De lijnen die mijn voorganger Margot deskundig heeft uitgezet zal ik grotendeels volgen. Zo houd ik vanaf oktober een tweewekelijks vragenuur met wisselende thema’s. Hier kunnen erfgoedinstellingen terecht met hun vragen over onder meer digitalisering van hun erfgoedmateriaal en beschikbaarstelling op het web.’

Nieuw is dat Lois ook gemeenten tot haar doelgroep mag rekenen. ‘Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland ziet in de lokale kennis over erfgoed bij kleine en middelgrote erfgoedorganisaties een belangrijke bron van informatie. Voor gemeenten kan een goede digitale ontsluiting hiervan bijdragen aan het opstellen van instrumenten die betrekking hebben op de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan,’ legt Lois uit. ‘Superleuk, want samen kunnen we veel meer uit dit prachtige erfgoed halen.’

De provincie in

Door corona konden digitaal-erfgoed-coaches lange tijd alleen digitaal contact hebben met de erfgoedinstellingen. ‘Maar nu kunnen we weer bij hen op bezoek gaan,’ zegt Lois. ‘De eerste afspraak bij een vrijwilligersorganisatie staat al in mijn agenda. Heerlijk om straks de provincie in te trekken. En mijn kennis en kunde te delen.’

Op de hoogte blijven?