Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Esther van Velden

4 mei 2022


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Esther van Velden is de nieuwe digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Overijssel. Ze volgt Martine de Boer op.


Foto van Esther van Velden

Esther van Velden. Foto: Bart Achterhof

Haar bachelor Geschiedenis en Master Cultureel Erfgoed deed Esther in Utrecht, waar ze nog steeds woont. De afgelopen tien jaar werkte ze in diverse functies bij verschillende erfgoedinstellingen, zoals het Noord-Hollands Archief, het Literatuurhuis en Het Utrechts Archief. Ze maakte tentoonstellingen, ontwikkelde educatieprojecten, deed archiefonderzoek, stelde marketing- en communicatiecampagnes op en regelde fondsenwerving.

‘Een brede ervaring die goed van pas komt in mijn huidige functie als projectleider voor het Erfgoedplatform Overijssel, een samenwerkingsverband ter ondersteuning van (kleine) erfgoedinstellingen in de provincie,’ zegt Esther, die gestationeerd is bij de IJsselacademie, het kenniscentrum voor streektaal en streekcultuur in Overijssel. ‘Naast deze functie werk ik als digitaal-erfgoed-coach.’

Erfgoed als rode draad

Erfgoed in de breedste zin van het woord is een rode draad in haar leven. ‘Ik ben een groot liefhebber van oude documenten en objecten, omdat die vaak een historische sensatie teweegbrengen. Natuurlijk moeten ook toekomstige generaties dat kunnen ervaren. Dat kan alleen als we zorgvuldig omgaan met ons erfgoed – en daar komt digitalisering om de hoek kijken. Bovendien maakt het erfgoed veel toegankelijker voor een breder publiek.’

Meer contact met het erfgoedveld

‘Doordat ik nu zowel digitaal-erfgoed-coach als projectleider ben, heb ik nog meer contact met collega’s van erfgoedhuizen in andere provincies,’ zegt Esther. ‘Dit heeft er al toe geleid dat het Erfgoedplatform Overijssel nu is aangesloten op erfgoedvrijwilliger.nl. Deze landelijke website biedt erfgoedorganisaties de mogelijkheid om gratis vacatures te plaatsen voor vrijwilligers. Daar is in Overijssel, evenals in de rest van Nederland, een enorm tekort aan. Dus de eerste vacatures zijn inmiddels al geplaatst. En zelfs al vervuld!’

Advies geven

Esther verwacht in haar rol als digitaal-erfgoed-coach vooral te adviseren over het digitaal beheren en toegankelijk maken van collecties. Maar ook bijvoorbeeld over auteursrechten. ‘Het is fijn dat er een netwerk van digitaal-erfgoed-coaches bestaat, waarin veel onderling contact is over binnengekomen vragen en actuele kwesties. Verder wil ik als coach de actuele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van erfgoed nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Dat kan mooi via het Erfgoedplatform Overijssel, bijvoorbeeld door workshops te (laten) verzorgen en er aandacht aan te besteden in de nieuwsbrieven.’

Esther van Velden

Op de hoogte blijven?