Dit gaan we binnen het netwerk doen in 2024! Doe je mee?

31 januari 2024


N

Nieuwsgierig naar de activiteiten die in 2024 binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) plaatsvinden? We hebben ze voor je op een rij gezet. Van publiekstoepassingen met linked data, een informatiepunt voor auteursrechtinformatie tot het opschonen van erfgoeddata en het verminderen van de ecologische impact van digitaal erfgoed. Ontdek hoe deze initiatieven jouw werkzaamheden kunnen ondersteunen.


Verbeter je erfgoeddata

Heb je vervuilde data over je erfgoed, zoals verkeerd gebruikte termen en termen met spelfouten? Binnenkort starten er door heel Nederland datawerkplaatsen. Kleine en middelgrote erfgoedorganisaties kunnen hier terecht voor de kwaliteitsverbetering van hun erfgoedinformatie. Digitaal-erfgoed-coaches en zogeheten datacleaners zullen de organisaties hierbij ondersteunen.

Verken publiekstoepassingen met linked data

Nu er steeds meer linked data beschikbaar komt, hebben erfgoedorganisaties behoefte aan concrete voorbeelden van publiekstoepassingen die gebaseerd zijn op linked data. In 2024 komen verschillende toepassingen beschikbaar. Een voorbeeld betreft Canonvannederland.nl, de plek waar de officiële Canon van Nederland ontsloten wordt. In een use case worden twee regiocanons met behulp van linked data gekoppeld aan de Canon van Nederland. Houd de NDE-website in de gaten.

Alle crowdsourcingplatforms op een rij gezet

Veel erfgoedorganisaties willen crowdsourcing inzetten, bijvoorbeeld voor het transcriberen van teksten of het verrijken van collecties. Dat kan een zoektocht zijn, omdat een overzicht ontbreekt van de verschillende crowdsourcingplatforms en hun specifieke aanbod. In het voorjaar komt er op veler verzoek een overzicht beschikbaar, waardoor organisaties een weloverwogen keuze voor een platform kunnen maken.

Voeg eigen kennis toe aan collecties van anderen

Stel je voor, je hebt een erfgoedcollectie op het oog die je dolgraag in je platform wilt opnemen. Het enige lastige is dat deze collectie nog niet echt toegankelijk is. Jij wilt de helpende hand bieden, zodat je daarna zelf aan de slag kunt met deze verzameling. Kort gezegd is dat waar het vervolgonderzoek over gaat als het gaat om crowdsourcingplatforms (zie hierboven). Samen met het projectbureau Faro van de RCE richten we onze focus op erfgoedgemeenschappen. We willen nagaan welke kansen er liggen voor collecties, waar erfgoedgemeenschappen behoefte aan hebben qua extra kennis, en welke collecties echt profiteren van de toegevoegde kennis uit die gemeenschappen. Op die manier zorgen we ervoor dat de behoeften van erfgoedgemeenschappen ook onder de aandacht komen bij andere instellingen.

Heb je interesse om aan dit vervolgonderzoek mee te doen? Stuur een mail naar Elisabeth Wiessner, netwerkcoördinator Zichtbaar, elisabeth.wiessner@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Kennisuitwisseling rondom auteursrecht

Erfgoedinformatie delen met het grote publiek is niet denkbaar zonder afbeeldingen van de objecten waar de informatie over gaat. Maar auteursrechtelijke beperkingen maken dat soms lastig, en lang niet alle organisaties hebben een jurist in dienst. Vaak komt het erop neer dat je zelf moet uitzoeken wat wel en niet mag. Hoewel er veel informatie beschikbaar is, ontbreekt een centrale plek waar alles te vinden is. Binnen het netwerk onderzoeken we hoe we hier het best in kunnen voorzien, in nauwe samenwerking met de NDE-werkgroep Implementatie. De ontwikkeling van een kennisbank door OPEN, gefinancierd vanuit het FARO-programma, zal hierbij een belangrijke rol spelen. Wil je meedenken? Of heb je tools of artikelen die niet mogen ontbreken in dit overzicht? Stuur een mail naar Elisabeth Wiessner, netwerkcoördinator Zichtbaar, elisabeth.wiessner@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Tools op tournee

In de afgelopen jaren zijn diverse handige tools ontwikkeld om digitaal erfgoed te behouden voor de toekomst. Denk aan de cursus ‘Leren Preserveren’, de ‘Zelfscan Digitaal Erfgoed’, en de ‘Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid’. Met het initiatief ‘Tools op tournee’ willen we deze tools nog breder onder de aandacht brengen, zodat een nog groter publiek er gebruik van kan maken. Als erfgoedorganisatie kun jij ondertussen direct aan de slag met deze handige tools!

Op weg naar een gezamenlijke opslag van erfgoeddata

In je eentje als erfgoedorganisatie dataopslag regelen is vaak prijzig en lang niet altijd voldoende. Daarom zijn steeds meer erfgoedorganisaties en samenwerkingsverbanden op zoek naar slimme oplossingen om – samen – grote hoeveelheden erfgoeddata op te slaan. In 2024 wordt met verschillende partijen gekeken welke scenario’s en oplossingen geschikt zijn voor het gehele erfgoedveld. Heb je interesse om aan dit onderzoek mee te doen? Stuur een mail naar Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Houdbaar, tvzwol@beeldengeluid.nl.

Verminder de ecologische impact van digitaal erfgoed

Steeds meer erfgoedinstellingen denken groen, bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken voor tentoonstellingen. Maar denk je ook wel eens aan de impact van de opslag (servers) en het online gebruik van je digitale erfgoedcollecties? In 2024 zet de NDE-netwerkgroep Green IT haar landelijke campagne voort om erfgoedorganisaties bewust te maken van dit aspect. Binnenkort verschijnt er een handige wegwijzer met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland om organisaties te helpen dit onderwerp op de agenda te zetten. Houd het platform Green IT Digitaal Erfgoed op KIA in de gaten voor meetings, blogs en (internationale) updates. Heb je interesse om mee te doen? Stuur een mail naar Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Houdbaar, tvzwol@beeldengeluid.nl.

Draag bij aan de infrastructuur voor digitaal erfgoed

De ene organisatie koppelt termen aan erfgoedinformatie, terwijl de andere ook al informatie deelt over datasets in het Datasetregister. Op deze manier werken we gezamenlijk aan het verbinden en toegankelijk maken van erfgoedinformatie voor iedereen met interesse in erfgoed. Zo draagt elke deelnemer in het netwerk bij aan de nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Op deze manier maken ook verbindingen met andere netwerken zoals CLARIAH (onderzoek) en Europeana (internationaal) eenvoudig mogelijk. Tevens zetten we ons in voor de verdere ontwikkeling van deze infrastructuur. Wil je meer weten over hoe je hieraan kunt bijdragen? Lees er alles over in onze brochure.

Maak gebruik van de Erfgoedvrijwilligersregeling – Digitalisering van het Cultuurfonds

Vormen vrijwilligers het kloppend hart van jouw erfgoedorganisatie? En heb je plannen voor een project met een digitale insteek? Wil je je collectie digitaliseren en toegankelijk maken? Of wil je meer leren over digitalisering, bijvoorbeeld om een informatieplan op te kunnen stellen? Van 1 februari tot 1 mei 2024 kunnen kleine erfgoedorganisaties een aanvraag indienen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen.

Dit zijn enkele highlights uit de activiteiten voor 2024. Wil je een bijdrage leveren aan een van de activiteiten of heb je een aanvulling en/of vraag, laat het ons weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws