Dit gaan we binnen het netwerk doen in 2023! Doe je mee?

18 januari 2023


O

Ook in 2023 gaat het netwerk vol energie verder met de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Ben je benieuwd welke activiteiten er op het programma staan? We lichten er een paar uit.


Beeldhouwer Pieter d’Hont werkt in zijn atelier aan de tympaanversiering voor het Stadhuis te Utrecht. Foto: L.H. Hofland, collectie: Het Utrechts Archief

Vier NDE-werkgroepen

Vanaf dit jaar gaan vier werkgroepen aan de slag met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: Houdbaar, Infrastructuur, Zichtbaar en Implementatie. De nieuwe werkgroep Implementatie stimuleert het gebruik van netwerkvoorzieningen zoals het Termennetwerk, het Datasetregister en de PID-wijzer en tools als het Spoorboekje Digitalisering Erfgoed en de Zelfscan Digitaal Erfgoed. Plus alles wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering in de vorm van e-learnings.

Aanhaken op de koers van digitaal erfgoed

De brochure ‘De koers van digitaal erfgoed in Nederland’ schetst hoe alle erfgoedorganisaties hun erfgoedinformatie met elkaar kunnen verbinden en toegankelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren allerlei netwerkvoorzieningen gemaakt die samenkomen in wat we de netwerkinfrastructuur noemen. In 2023 wordt verder gebouwd aan deze netwerkinfrastructuur voor digitaal erfgoed. Hierbij ligt de nadruk op netwerkvoorzieningen die het zichtbaar maken van erfgoed vergemakkelijken.

Verbinden van netwerken

Het aansluiten van de netwerkinfrastructuur op andere digitale infrastructuren binnen en buiten de erfgoedsector krijgt veel aandacht. Dit gaat bijvoorbeeld over het intensiever gebruik van netwerkvoorzieningen zoals het Datasetregister en het Termennetwerk door Collectie Nederland,  DC4EU en andere (thematische) platformen. Ook wordt de samenwerking met onderzoeksinfrastructuren zoals CLARIAH geïntensiveerd. Verder heeft de aansluiting op internationale ontwikkelingen alle aandacht, onder andere via deelname aan Europeana-werkgroepen die zich bezighouden met een nieuwe Europese infrastructuur om digitaal erfgoed vindbaar te maken.

Landelijke campagne voor milieu-impact

In 2022 heeft de NDE-netwerkgroep Green IT onderzocht hoe organisaties de milieu-impact van hun digitale collecties zo klein mogelijk kunnen maken. Als vervolg daarop komt er nu een landelijke campagne om het bewustzijn op dit gebied te versterken, inclusief de maatregelen die erfgoedinstellingen, groot en klein, kunnen nemen. Daarbij wordt nationaal en internationaal onderzoek op de voet gevolgd.

Preservation Watch

De NDE-expertgroep Preservation Watch gaat ook in 2023 door met delen van technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de duurzame toegankelijkheid van informatieobjecten. Al deze ontwikkelingen verschijnen in de vorm van blogs op de KIA Community Preservation Watch.

Verhalen toegankelijk maken

Ook dit jaar is er aandacht voor het duurzaam toegankelijk en beschikbaar maken van verhalen als informatieobjecten. Hierbij ligt de focus vooral op linked data stories. Verder krijgt het ontwikkelen van datagedreven storytelling met erfgoeddata een vervolg. Doordat redacties van thematische platformen hier nauw bij betrokken zijn, zijn de uitkomsten straks door het hele erfgoedveld te gebruiken.

Betere vindbaarheid erfgoedinformatie

De vindbaarheid van webpagina’s in zoekmachines zoals Google is essentieel. Dat kan met search engine optimization maar ook door ervoor te zorgen dat webpagina’s met behulp van linked data door zoekmachines kunnen worden gelezen. Een wereldwijde standaard is hiervoor beschikbaar: Schema.org. Aan de hand van verschillende praktijksituaties gaan we kijken hoe erfgoedorganisaties Schema.org kunnen inzetten om hun online vindbaarheid te vergroten.

Aanvulling voor Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties

Het veelgebruikte Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties krijgt een aanvulling met de onderwerpen ‘data opschonen’ en de ‘keuzewijzer registratiesystemen’. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de digitaal-erfgoed-coaches.

Erfgoedparticipatie

Een stevige verbinding met de erfgoedgemeenschappen die betrokken zijn bij het FARO-programma helpt om de doelstellingen uit de Nationale Strategie te realiseren. Partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed dragen bij aan de onderdelen uit het FARO-programma waarbij digitaal erfgoed ingezet kan worden. Centraal staan de behoeften van vrijwilligers, erfgoedgemeenschappen en deelnemers aan erfgoedinitiatieven.

Dit zijn een paar highlights uit de activiteiten voor 2023. Wil je een bijdrage leveren aan een van de activiteiten of heb je een aanvulling en/of vraag, laat het ons weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws