Houdbaar


Kennisdeling duurzame toegang

Werken aan het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie vereist een breed scala aan kennis en vaardigheden. In deze programmalijn van Digitaal Erfgoed Houdbaar faciliteren we het ontwikkelen en delen daarvan.

Activiteiten in de programmalijn Kennisdeling duurzame toegang

iPRES
  • Deskundigheidsbevordering
Houdbaar

Digitale duurzaamheid is een zorg van elke organisatie die tijd en geld investeert in het bewaren van digitale bestanden. Want digitale bestanden zijn kwetsbaar: hardware veroudert, bij het kopiëren van bestanden worden fouten gemaakt en oude bestandsformaten blijken vaak niet meer leesbaar. Bovendien tasten menselijke fouten de integriteit van digitale bestanden aan. Kortom, het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie vereist specifieke kennis en vaardigheden.

Doordat de omgeving waarbinnen professionals dit vak beoefenen voortdurend verandert, moeten ze mee veranderen. Het delen van kennis is daarom cruciaal. Deze programmalijn helpt kennisdeling en deskundigheid bij erfgoedbeherende organisaties te bevorderen door het initiëren van onderzoek, het ontwikkelen van zelfevaluatie-instrumenten en het gezamenlijk organiseren van kennisbijeenkomsten.

Wat willen we bereiken

Dankzij het versterken van kennis en vaardigheden zijn erfgoedinstellingen beter in staat hun digitale informatie op de lange termijn te beheren. Hiervoor ontwikkelen we instrumenten waarmee erfgoedinstellingen beschikbare oplossingen voor duurzame toegang kunnen implementeren op een wijze die past bij het beschikbare kennisniveau.

De cursus Leren Preserveren richt zich op medewerkers van erfgoedinstellingen die basiskennis willen opdoen over duurzame toegang tot digitale informatie in de praktijk. Met het Scoremodel digitale duurzaamheid kunnen instellingen de status van hun digitale huishouding peilen. Verder faciliteren we in verschillende kennissessies het delen van kennis en vaardigheden.

Cursus Leren Preserveren

Leren Preserveren is een online leeromgeving die voor iedereen gratis toegankelijk is. Daarnaast is er een driedaagse groepscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen. Het biedt erfgoedprofessionals de benodigde basiskennis voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

Cursus Leren Preserveren via VHIC

Meer weten over kennisdeling over houdbaarheid?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar