Scoremodel


D

Digitale duurzaamheid is een zorg van elke organisatie die tijd en geld investeert in het bewaren van digitale bestanden. Maar digitale bestanden zijn kwetsbaar: hardware veroudert, bij het kopiëren van bestanden worden fouten gemaakt, oude bestandsformaten blijken niet meer leesbaar. Bovendien tasten ook menselijke fouten de integriteit van digitale bestanden aan.


Het scoremodel digitale duurzaamheid gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen. De eindscore brengt de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart en geeft aan waar je het beste kunt ingrijpen om de risico’s verder te verkleinen.

Met het scoremodel peil je de status van duurzame toegang aan de hand van 56 vragen. Deze zijn gegroepeerd in 7 clusters die ieder een deelgebied bestrijken. Zoals het mandaat en beleid dat je als organisatie hebt voor het bewaren van digitale collectie, de bewaarstrategie voor het adequaat en veilig beheren van digitale objecten en de technische infrastructuur hiervoor.

De resultaten na het invullen van het scoremodel zijn niet een kwestie van goed of fout. Ze zijn met name bedoeld om ervan te leren en om gerichte maatregelen te treffen om de grootste bedreigingen aan te pakken. Daarmee kun je als organisatie stap-voor-stap toewerken naar een goede inrichting van duurzaam beheer van digitale informatie.

Het scoremodel is ontwikkeld door PACKED vzw (nu meemoo), Stichting Digitaal Erfgoed Nederland en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Technisch beheer wordt uitgevoerd door meemoo, het inhoudelijk beheer door IISG.

Inhoudelijk beheer: IISG

Het inhoudelijk beheer op het scoremodel wordt gedaan door het IISG. Heb je inhoudelijke vragen over het Scoremodel Digitale Duurzaamheid? Neem dan contact op met Robert Gillesse.

Technisch beheer: meemoo

Het technisch beheer op het scoremodel wordt gedaan door meemoo. Heb je technische vragen of opmerkingen over het Scoremodel Digitale Duurzaamheid? Neem dan contact op met meemoo.

Gerelateerde activiteiten