Bruikbaar


Bruikbare bronnen

Erfgoedinstellingen kunnen informatie over hun collecties beter bruikbaar maken als ze die op een universele manier publiceren ‘vanuit de bron’, bijvoorbeeld een collectieregistratiesysteem. Verwijzen ze daarbij ook naar gedeelde termen in het erfgoedveld, dan ontstaat er samenhang tussen die bronnen. In de programmalijn Bruikbare bronnen werken we eraan dit voor de instellingen mogelijk te maken.

Activiteiten in de programmalijn Bruikbare bronnen

Verbeteren van bronsystemen

Het programma Bruikbare Databronnen richt zich op veranderingen in bronsystemen van instellingen. Dit zorgt voor betere bruikbaarheid van de beschikbare informatie. En een betere bruikbaarheid leidt tot grotere zichtbaarheid en biedt betere aanknopingspunten voor samenwerking en uitwisseling met andere organisaties. In lijn met de uitgangspunten van de DERA, wordt ‘bruikbaarheid’ vertaald naar de implementatie van algemene linked data-principes. Dit bereiken we door:

  • Open collecties

Instellingen publiceren hun informatie op een gestandaardiseerde manier open op het web. De uitgangspunten van de DERA vormen hier de kaders en linked data is de leidende technologie. De informatie wordt op deze manier beter herbruikbaar en begrijpbaar voor softwaretoepassingen.

  • Verbonden bronnen

Instellingen verbinden hun informatie met gemeenschappelijke definities ofwel gestandaardiseerde termen in het netwerk. Hierdoor ontstaan relaties tussen de verschillende bronnen en de wereld daarbuiten. Zo wordt het eenvoudiger om de erfgoedinformatie onderling te verbinden.

  • Open terminologiebronnen

Instellingen die terminologiebronnen beheren die relevant zijn voor het netwerk, publiceren deze op een bruikbare manier. Zo kunnen ze opgenomen worden in het Termennetwerk en andere systemen in het netwerk.

  • Open bronbeschrijvingen

Instellingen publiceren op een gestandaardiseerde manier informatie over de collecties die ze openbaar maken. Deze beschrijving is het startpunt voor de verdere verwerking in het netwerk.

  • Duurzame identifiers

Instellingen voorzien hun entiteiten (object, termen en collecties) en de bijbehorende beschrijvingen van duurzame identifiers.

Implementatievoorbeelden voor bruikbare bronnen

Erfgoedinstellingen en hun softwareleveranciers werken implementatievoorbeelden uit. Zo wordt duidelijk welke functionaliteit beschikbaar is en wat de inspanningen zijn voor instellingen om daar gebruik van te maken. Deze voorbeelden zorgen voor een standaardaanpak die andere instellingen kunnen gebruiken.

Bekijk de voorbeelden

Wil je meer weten over bruikbare databronnen?

Neem contact op met Enno Meijers, Chief Technology Officer

Nieuws binnen deze programmalijn